Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Kolejna kontrola potwierdziła wiarygodność Pracowni

DODANE: 1-8-2011

data-kalendarz-chromastock-1440935.jpg

W dniach 13-28.07.2011 Pracownia na rzecz Wszystkich Istot została skontrolowana przez pracowników Urzędu Skarbowego. Kontrola potwierdziła prawidłową działalność finansową Stowarzyszenia oraz prowadzenie przez PnrWI przejrzystej polityki finansowej.

W protokole pokontrolnym czytamy m.in.: „Żaden z dokumentów kosztowych Stowarzyszenia PNRWI nie został sfinansowany wielokrotnie w dwóch lub więcej przyznanych dotacjach. Bardzo szczegółowo jest prowadzona ewidencja kosztów /…/” oraz „aby zwiększyć przejrzystość rozliczeń /…/ PNRWI stosuje metodę zawierania umów i dokumentowania kosztów oddzielnie do każdego projektu”.

Kontrola Urzędu Skarbowego została przeprowadzona na skutek anonimowego donosu. Kilka tygodni temu osoba podpisująca się jako „Jan Kowalski” wysłała donos do instytucji dofinansowujących działalność edukacyjną Stowarzyszenia. Przeprowadzone przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kontrole wskazały jednoznacznie, iż Stowarzyszenie prowadzi całą swoją działalność z należytą starannością. Ponadto donos trafił do lokalnych oddziałów prasy oraz do znanego dziennikarza Kamila Durczoka, który 28 stycznia br. na łamach „Polska. The Times” opublikował felieton o wymownym tytule „Polskie góry toną w zalewie ekoszachrajstwa” (komentarz redakcji miesięcznika Dzikie Życie do tekstu Durczoka).

Donos trafił także do policji i prokuratury. Nie przekonał on organów ścigania, gdyż jak informuje Prokuratura pismem z dnia 28 lipca br. przeciwko Pracowni nie prowadzi się postępowania związanego z rzekomymi nieprawidłowościami.

Stowarzyszenie dotarło do anonimu i podjęło daleko idące działania na rzecz ustalenia tożsamości i wyciągnięcia konsekwencji wobec jego twórcy. W związku z faktem, że donosy te mają charakter pomówień będących przestępstwem z art. 212 kodeksu karnego, Stowarzyszenie zawiadomiło organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.

Niewątpliwie celem donosów jest zdyskredytowanie Stowarzyszenia w oczach partnerów, członków i sympatyków organizacji. Jest to próba o tyle nieudolna, iż przeprowadzone kontrole potwierdziły ponad wszelką wątpliwość wiarygodność działań Stowarzyszenia

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Bezzasadne donosy „Jana Kowalskiego” są nie tylko wymierzone w Stowarzyszenie jako organizację pożytku publicznego. To również działanie na szkodę całego społeczeństwa, gdyż poprzez konieczność zaangażowania w kontrolę kilkunastu urzędników państwowych, „Jan Kowalski” obciążył finansowo Skarb Państwa.

„Janowi Kowalskiemu” nie po drodze z działalnością Stowarzyszenia, które piętnuje inwestycje szkodliwe dla przyrody czy powstające z naruszeniem obowiązującego porządku prawnego. Po raz kolejny zapewniamy, iż jakiekolwiek donosy czy inne metody utrudniania pracy nie odwiodą Pracowni od dalszej intensywnej działalności na rzecz ochrony przyrody.

Czytaj także:

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: suchy@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68