Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Doświadczenia i problemy dotyczące ochrony dziko żyjących zwierząt w projektowaniu i realizacji inwestycji transportowych – relacja z konferencji w Łagowie Lubuskim

DODANE: 22-7-2011

konferencja-2011-baner_1.jpg

W dniach 20-22 czerwca, w Łagowie Lubuskim odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu i realizacji inwestycji transportowych – doświadczenia i problemy”.

Konferencję zorganizowała Pracownia na rzecz Wszystkich Istot we współpracy z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Infrastruktury, Minister Środowiska oraz Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Patronat medialny nad konferencją objął Miesięcznik Dzikie Życie oraz portal edroga.pl.

Konferencja stanowiła forum wymiany europejskich doświadczeń w zakresie działań minimalizujących oddziaływanie inwestycji transportowych na fragmentację środowiska oraz populacje dziko żyjących zwierząt. Uczestniczyli w niej eksperci z Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Szwajcarii i Chorwacji oraz reprezentanci instytucji zaangażowanych w problematykę oddziaływania inwestycji liniowych na faunę.