PRACOWNIA 26.05.2022

Sukces dla przyrody Beskidu Małego – samowola na Czarnym Groniu bez decyzji środowiskowej

obraz-2022-05-19-120230468.jpg

Pod koniec kwietnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił decyzję środowiskową oraz postanowienie uzgadniające RDOŚ w Krakowie dla nielegalnie wybudowanego górnego wyciągu krzesełkowego wraz z instalacją do ośnieżenia i naświetlenia stoku w ośrodku narciarskim Czarny Groń. To efekt skargi Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, która od 13 lat domaga się rozbiórki tej inwestycji. Pomimo braku zalegalizowania tego przedsięwzięcia, od momentu samowolnej rozbudowy w 2009 r., inwestycja była użytkowana a inwestor czerpał z niej zyski.

Stowarzyszenie bezskutecznie alarmowało urzędników i organy ścigania o naruszeniach, np. związanych z uruchomieniem kolei krzesełkowej bez zatwierdzenia projektu budowlanego oraz bez zgody na użytkowanie. W sprawie kontrowersyjne jest także wspieranie tej inwestycji przez Lasy Państwowe. Nie tylko zaakceptowały one fakt budowy w 2009 r. nielegalnego ujęcia wody do naśnieżania na zarządzanym przez siebie obszarze Natura 2000 Beskid Mały, ale umożliwiły inwestorowi poprowadzenie nartostrady 2a przez tereny lasów publicznych. Na jej potrzeby wycięto drzewa oraz przesuwano masy ziemne w celu poszerzenia nartostrady. Lasy Państwowe zgodziły się także na przekształcenie na cele nieleśne kilkudziesięciu hektarów cennych lasów wodochronnych pod rozbudowę ośrodka narciarskiego Czarny Groń.

Brak decyzji środowiskowej uniemożliwia inwestorowi dokończenie procesu legalizacyjnego. Stowarzyszenie wysłało już pisma informujące Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, do którego trafiły skargi Stowarzyszenia na decyzje legalizacyjne, o nowym stanie faktycznym sprawy. Wobec braku ostatecznej i prawomocnej decyzji środowiskowej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie będzie zobligowany do uchylenia decyzji legalizacyjnych dla samowoli w ośrodku narciarskim Czarny Groń.

Brak decyzji środowiskowej oraz decyzji legalizacyjnych będzie skutkował wydaniem przez nadzór budowlany decyzji o rozbiórce tej inwestycji.

Ośrodek narciarski Czarny Groń graniczy z rezerwatem przyrody Madohora, o którego powiększenie starają się od kilku lat mieszkańcy i przyrodnicy, w tym Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. To teren kluczowy dla utrzymania zasobów wody pitnej dla mieszkańców Andrychowa oraz obszar występowania wilka i rysia w Beskidzie Małym.

W najbliższym sezonie narciarskim inwestorowi trudno będzie już udawać, że ma wszelkie niezbędne decyzje do otwarcia wyciągu i użytkowania oświetlenia i zaśnieżania stoku. Warto wziąć to pod uwagę, wybierając akurat ten kierunek na narty. Uchylenie decyzji środowiskowej i brak możliwości uruchomienia górnego wyciągu daje nadzieję na poprawę perspektyw ochrony przyrody Beskidu Małego – komentuje Sylwia Szczutkowska z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Kontakt:
Sylwia Szczutkowska, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 512 281 664; e-mail: [email protected]