PRACOWNIA 05.06.2011

Sebastian P. winny działania na szkodę Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód 26 kwietnia br. wydał wyrok w sprawie Sebastiana P., który działał na szkodę Stowarzyszenia rozpowszechniając bez uprawnienia twórcy treści opublikowane na Witrynie Pracowni na rzecz Wszystkich Istot i zamieszczał je na własnej stronie internetowej. Sąd skazał go na 4 miesiące pozbawienia wolności oraz karę grzywny.

Sebastian P. (ur. w Jaworznie), od nieustalonego dokładnie okresu do września 2010 r., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, bez uprawnienia twórcy rozpowszechnił cudze utwory, w postaci treści publikowanych w ramach zarejestrowanego w rejestrze dzienników i czasopism pod tytułem Witryna Pracowni na rzecz Wszystkich Istot portalu internetowego o adresie http://pracownia.org.pl poprzez ich skopiowanie w całości i zamieszczenie na własnej stronie internetowej http://rospuda.org.pl, a następnie odpłatnie zamieścił na wymienionej stronie linki pozycjonujące kilku witryn internetowych, za co pobierał opłaty w wysokości 29 zł za link, czym działał na szkodę Stowarzyszenia.

Sąd orzekł, że Sebastian P. jest winny popełnienia czynu stanowiącego przestępstwo z art. 116 ust 1 w zw. z ust 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i za to na mocy art. 116 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i art. 33 § 2 kk wymierzył mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 zł. Sąd warunkowo zawiesił oskarżonemu wykonanie kary pozbawienia wolności na okres 2 lat. Wyrok jest prawomocny.

Żerowanie na własności naszego Stowarzyszenia celem osiągnięcia korzyści majątkowych zostało słusznie ukarane. Godnym podkreślenia jest to, że skazany perfidnie wykorzystywał zamieszczone na naszej stronie internetowej popularne treści dotyczące Doliny Rospudy by wprowadzać w błąd swoich klientów, a przy okazji naraził nasze stowarzyszenie na utratę dobrego imienia

mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot jest organizacją pożytku publicznego – na łamach Witryny Pracowni i miesięcznika Dzikie Życie nie znajdują się komercyjne reklamy. Stowarzyszenie cały czas w swojej działalności podkreśla, że działa dla dobra wspólnego.

Mamy nadzieję, że wyrok w tej sprawie jest ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy chcieliby w podobny sposób okradać nasze stowarzyszenie i szargać jego dobre imię

dodaje Ślusarczyk

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie