Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Zagrożona największa w Polsce kolonia susła perełkowanego

DODANE: 27-1-2006

samolot.jpg

24 stycznia sejm przegłosował poprawkę do ustawy budżetowej przewidującą przeznaczenie 14 mln zł na budowę portu lotniczego w Świdniku k. Lublina, w miejscu zamieszkiwanym przez największą europejską kolonię susła perełkowanego.

Inwestycja ta w przypadku realizacji stanowiłaby poważne zagrożenie dla największej w Polsce kolonii tego ginącego gatunku. Teren przewidziany pod budowę lotniska stanowi ostoję Natura 2000. Suseł perełkowany jest gatunkiem priorytetowym Dyrektywy Siedliskowej. Świdnicką kolonię zamieszkuje 11 tys. osobników co stanowi 3/4 spośród wszystkich polskich przedstawicieli tego gatunku.

Jednak ze względu na rangę przyrodniczą budowa lotniska w tym miejscu wydaje się być mało realna. Projekt budowy lotniska nie uzyskał jeszcze żadnych wymaganych prawem decyzji lokalizacyjnych, co ze względu na rangę przyrodniczą będzie bardzo trudne.

Dodatkowo koszt całego lotniska szacuje się na 150 mln złotych, więc te 14 mln to kropla w morzu potrzeb. Poza tym na istniejącym lotnisku można zrobić pas długości maksymalnie 1,5-1,6 km, to za mało by siadały duże samoloty, dłuższe pasy pociągnęłyby za sobą bardzo kosztowne wyburzenia oraz wycinkę lasu, a samoloty niemal tuż po starcie znajdowałyby się nad Lublinem.