PRACOWNIA 02.02.2014

Monitoring wilka, rysia i niedźwiedzia w Beskidach – przyłącz się!

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot razem z partnerami z Czech Friends of the Earth Czech Republic oraz ze Słowacji Fatra Mountain Association prowadzi wspólne działania w celu zapewnienia prawidłowej ochrony wilka, rysia i niedźwiedzia w Karpatach Zachodnich na obszarze trzech państw wyszechradzkich.

Ryś, niedźwiedź i wilk, aby prawidłowo funkcjonować wymagają swobodnego przemieszczenia się bez względu na granice administracyjne państw.

Karpaty Zachodnie położone na czesko-słowacko-polskiej granicy pełnią funkcję ważnych miejsc migracji dla dużych drapieżników. Jednak obecne zmiany w krajobrazie, takie jak urbanizacja i rozwój nowej infrastruktury transportowej mają negatywny wpływ na przemieszczanie się wilka, rysia i niedźwiedzia. Odpowiednia ochrona tych gatunków wymaga spójnego i transgranicznego podejścia.

W ramach projektu „Duże drapieżniki bez granic – partnerstwo dla ochrony w Karpatach zachodnich” prowadzimy monitoring dużych drapieżników w Karpatach Zachodnich celem opracowania wspólnej sieć korytarzy migracyjnych na pograniczu.

Osoby zainteresowane ochroną dużych drapieżników zapraszamy do uczestnictwa w cotygodniowym monitoringu wilka, rysia i niedźwiedzia w Beskidzie Śląskim i Żywieckim.

Spotkanie organizacyjne i wyjście w teren: 08-09.02.2014 r.
Miejsce spotkania: chata na Zagroniu (Beskid Żywiecki, wejście z Rajczy Nickuliny)
Zgłoszenie uczestnictwa jest obowiązkowe.

Więcej informacji: Sylwia Szczutkowska
e-mail: [email protected]


 

Projekt „Duże drapieżniki bez granic – partnerstwo dla ochrony w Karpatach Zachodnich” realizowany przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot jest współfinansowany ze środków International Visegrad Fund

Pracownia na YouTube