Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

DODANE: 1-4-2011

78-Duże przejścia zlokalizowane w obszarze kolizji drogi ekspresowej S-7, odcinek: Olsztynek-Nidzica z korytarzem ekologicznym o znaczeniu paneuropejskim. Fot. Rafał T. Kurek

Dotyczy zamówienia – organizacja konferencji naukowo-technicznej pt: „Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych i kolejowych” w trybie zapytania o cenę. Szczegóły poniżej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij, aby otworzyć pdf