Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Rajd quadów „Północ – Południe” może poważnie zagrażać przyrodzie

DODANE: 30-3-2011

quad.jpg

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot 30 marca 2011 r. zwróciła się do Komendanta Głównego Policji oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z apelem o podjęcie wszelkich działań mających na celu zapewnienie, że maraton quadów „Północ – Południe” zostanie przeprowadzony w sposób zgodny z obowiązującym prawem. W przypadku braku możliwości uzyskania stwierdzenia jego zgodności z przepisami oczekujemy, że przeprowadzenie rajdu zostanie uniemożliwione.

W dniach 1-3 kwietnia 2011 r. planowana jest impreza sportowa – maraton quadów „Północ – Południe”. Trasa tego rajdu ma mieć długość ok. 1200 km, od Władysławowa do Zakopanego. Jej przebieg nie został jak dotąd upubliczniony, niemniej według organizatora rajdu, „do pokonania będą szutry, drogi leśne, brody, i miejsca dawno zapomniane przez ludzi i Boga... Trasa jest poprowadzona tak, aby wyjeżdżać na asfalty tylko wtedy gdy musicie zatankować”, „50% trasy jest nie przejezdna dla zwykłej karetki pogotowia”. Regulamin rajdu dopuszcza jazdę quadami niezarejestrowanymi. Z posiadanych przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot informacji wynika, że organizator rajdu nie uzgadniał jego przeprowadzania z Policją oraz z administracją Lasów Państwowych.

Z uwagi na charakter imprezy (maraton off-road) oraz brak uzgodnienia jej trasy z odpowiednimi organami istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że trasa rajdu będzie biegła poza drogami publicznymi i innymi drogami udostępnionymi do ruchu pojazdów silnikowych. Obawiamy się zatem, że dojdzie do świadomego i celowego złamania prawa oraz do zniszczeń w środowisku.

Oczekujemy na efektywne działanie Policji i Lasów Państwowych oraz, że nie dojdzie do złamania prawa i zniszczeń w środowisku. Problem nielegalnej jazdy quadów i samochodów terenowych stale nabrzmiewa od wielu lat, a imprezy takie jak maraton „Północ – Południe” są policzkiem wymierzonym w obowiązujące prawo i zasady ochrony zdrowia ludzkiego oraz przyrody

mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: suchy@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel: (+48) 33 817 14 68