Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Stanowisko Rady Ministrów w sprawie Inicjatywy ustawodawczej

DODANE: 22-3-2011

Manifestacja zwolenników utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. Przemyśl, 16 kwietnia 1998

Rząd przedstawił swoje stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochrony przyrody, nad którym za sprawą obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej pracuje od stycznia br.

Rada Ministrów pozytywnie odniosła się do projektu zmiany ustawy o ochronie przyrody w kwestii zastąpienia wymogu uzgadniania projektów tworzących, zmieniających granice lub likwidujących parki narodowe przez lokalne samorządy na rzecz ich opiniowania. Dla Rządu nieuzasadniona jest natomiast propozycja zmiany prawa dotycząca odwoływania dyrektorów parków narodowych z uwagi na jej wybiórcze regulacje.

Pełna treść stanowiska Rady Ministrów

Przedstawione stanowisko daje nadzieję, że w kwestii uniezależnienia polityki państwa (jaką jest realizacja celów ochrony przyrody i dbanie o jej formy) od lokalnego „widzimisię” możliwe są zmiany na lepsze. Ciągle jeszcze pozostało dużo do zrobienia. Nie ma bowiem możliwości sprawnego funkcjonowania parków narodowych jeśli ich gospodarz będzie uzależniony od wpływów i aktualnie panującej sytuacji politycznej.

Od pracy Rządu zależy przyszłość ochrony przyrody. To sprawdzian, który należy zdać. Niezmiennie liczymy, iż posłowie – niezależnie od opcji politycznej – podejmą najlepszą z możliwych decyzję dla polskiej przyrody.

W opinii co najmniej jednej czwartej miliona Polaków obowiązujące prawo jest niesprawiedliwe i niedemokratyczne. Działania zmierzające do objęcia należytą ochroną dziedzictwa przyrodniczego – Jury, Mazur, Pogórza Przemyskiego czy rozszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego, od lat były skutecznie torpedowane przez lokalne samorządy. Państwo polskie, pomimo iż obliguje je do tego Konstytucja i ogólnonarodowe strategie, nie ma prawa do skutecznej ochrony przyrody na terenach będących jej własnością!