PRACOWNIA 16.11.2021

Czy papież ocali przyrodę Gór Świętokrzyskich? – organizacje przyrodnicze piszą do Franciszka

papiez-cms-674x440.jpg

Na wniosek świętokrzyskich misjonarzy oblatów Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wyłączyć fragment Świętokrzyskiego Parku Narodowego, o którego przejęcie od lat ubiegają się zakonnicy. Ponieważ urzędnicy pozostają głusi na prawne i naukowe argumenty w tej sprawie, organizacje pozarządowe postanowiły zwrócić się z prośbą do papieża Franciszka.

Strona petycji do Papieża Franciszka

Inicjatorami petycji do papieża są Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Stowarzyszenie Przyrodniczo-Psychoedukacyjne MOST, które od początku broniło integralności granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Ministerialny pomysł zmiany granic parku nie tylko jest niezgody z obowiązującym prawem. To także niebezpieczny precedens, który może naruszyć cały system ochrony przyrody w Polsce. Mimo krytyki ze strony ekspertów, ministerstwo krok po kroku dąży jednak do wdrożenia rozporządzenia.

W Encyklice Laudato Si oraz swoich publicznych wypowiedziach papież Franciszek wielokrotnie podkreślał, że pragnienie zysku nie może prowadzić do dewastacji przyrody. Zwracał także uwagę na konieczność oddzielenia sfery sacrum od związków z pieniędzmi. Ponieważ oblaci i ministerstwo są zamknięci na dialog w sprawie świętokrzyskiej przyrody, apelujemy do papieża Franciszka o interwencję – mówi Monika Stasiak ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Autorzy listu piszą m.in. o tym, że oblaci, nigdy nie byli właścicielami terenu, który chcą obecnie przejąć. Wskazują, że związki zakonników z władzami lokalnymi i krajowymi nie powinny być instrumentalnie wykorzystywane dla realizacji własnych celów. Przytaczają fragment Encykliki Centesimus Annus Jana Pawła II, w myśl której: „Człowiek, opanowany pragnieniem posiadania i używania, bardziej aniżeli bycia i wzrastania, zużywa w nadmiarze i w sposób nie uporządkowany zasoby ziemi, narażając przez to także własne życie”.

Chcielibyśmy, aby propozycja zmiany granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego została rozwiązana zgodnie z istniejącymi przepisami polskiego prawa. Skoro Ministerstwo Klimatu
i Środowiska nie ma dość odwagi, by zakończyć tę farsę, postanowiliśmy rozwiązać problem, który stał się jej przyczyną – nieuzasadnione roszczenia wobec parku wyrażane przez świętokrzyskich oblatów – podsumowuje Łukasz Misiuna ze Stowarzyszenia MOST.

Autorzy listu zachęcają, by pod petycją do papieża Franciszka podpisali się wszyscy, którym dobro przyrody leży na sercu.

 

Osoby do kontaktu:
Monika Stasiak, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 516 827 053, e-mail: [email protected]