PRACOWNIA 22.11.2010

Stop strzelaniu do łosi!

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wystąpiło do Ministra Środowiska prof. Andrzeja Kraszewskiego z wnioskiem o natychmiastowe wstrzymanie wykonania decyzji zezwalającej na odstrzał 90 łosi oraz jej unieważnienie. Pretekstem do odstrzału tych zwierząt są badania naukowe.

W Europie Środkowej w wyniku masowych polowań i fragmentacji swoich siedlisk łoś był gatunkiem na skraju wyginięcia. W Polsce przetrwał okres II wojny światowej jedynie na Bagnach Biebrzańskich. Badania genetyczne wskazały na unikalny, reliktowy charakter biebrzańskich łosi.

Mimo, iż od 1925 roku w dolinie Biebrzy zwierzęta te podlegają prawnej ochronie, to właśnie w jej bezpośrednim sąsiedztwie, pod pretekstem badań naukowych, przeznaczono do odstrzału 47 osobników. Uważamy, iż może to zagrozić populacji, której matecznikiem jest Biebrzański Park Narodowy i w konsekwencji poważnie naruszyć przepisy o ochronie przyrody.

Wydana przez Ministra Środowiska decyzja zezwalająca na odstrzał tych zwierząt jest kontrowersyjna. Celem odstrzałów jest pozyskanie danych naukowych służących przygotowaniu „Strategii ochrony i gospodarowania populacją łosia w Polsce”. Badania miałyby dostarczyć informacji m.in. na temat wieku, cech morfologicznych czy genotypu, czyli informacji, dla których standardowo prowadzi się badania nieinwazyjne – tak jak ma to miejsce w przypadku badań nad populacjami wilka, rysia czy niedźwiedzia.

Zgodnie z art. 44 ustawy Prawo łowieckie udzielenie zezwolenia na dokonanie odstrzału lub odłowu zwierzyny do celów związanych z badaniami naukowymi możliwe jest tylko wtedy, gdy zostaną wykazane i udowodnione łączne zaistnienie dwóch przesłanek:

  • nie istnieją inne alternatywne rozwiązania pozwalające na zrealizowanie celu, jakiemu ma służyć odstrzał,
  • istnieje pewność, że odstrzał nie spowoduje zagrożenia populacji danego gatunku w stanie sprzyjającym ochronie w ich naturalnym zasięgu występowania.

W niniejszej sytuacji nie zachodzi żadna z powyższych przesłanek gdyż wszystkie planowane badania naukowe można wykonać nieinwazyjnie, bez odstrzału zwierząt.

Żądamy natychmiastowego wstrzymania polowań oraz unieważnienia decyzji, która wydana została z rażącym naruszeniem prawa i dopuszcza odstrzał łosi w największych ostojach tych zwierząt.

Od jutra (23.11.2010 r.) członkowie Pracowni na rzecz Wszystkich Istot będą monitorować rejony odstrzałów.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel. (+48) 33 817 14 68

Zenon Kruczyński o polowaniu