PRACOWNIA 09.11.2010

225.000 podpisów trafia w ręce Marszałka Sejmu. Oświadczenie Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej

Na ręce Marszałka Sejmu, Grzegorza Schetyny składamy dziś ponad 225 tysięcy podpisów pod inicjatywą ustawodawczą, dotyczącą zmian w ustawie o ochronie przyrody. Chodzi o zmianę dwóch, kluczowych dla polskich parków narodowych, a co z a tym idzie dla ochrony przyrody w naszym kraju, przepisów.

Chcemy, aby niemoralne i niesprawiedliwe prawo weta samorządów, blokujące tworzenie parków narodowych na terenach cennych przyrodniczo, należących do skarbu państwa, czyli do nas wszystkich, zastąpić autentycznymi konsultacjami z lokalnymi społecznościami. To właśnie przez prawo weta od 2001 roku nie powstał w Polsce żaden park narodowy, choć już dawno ochroną w ramach parku narodowego powinna być objęta przynajmniej część unikalnej przyrody Mazur i lasy wokół Arłamowa.

Obecny przepis uniemożliwia też objęciem ochroną w ramach parku narodowego całej polskiej części Puszczy Białowieskiej. Brak jej skutecznej ochrony jest powodem zasłużonego wstydu dla naszego kraju w całym cywilizowanym świecie. To musi się skończyć.

Chcemy również, aby praca oraz odwoływanie dyrektorów podlegały merytorycznej ocenie niezależnego ciała eksperckiego, czyli Państwowej Rady Ochrony Przyrody, a nie wyłącznie Ministra Środowiska. Nie może być tak, że na władze parków narodowych, chroniących najcenniejsze fragmenty naszej przyrody, wywierane są naciski polityczne. To musi ulec zmianie.

Zwracamy się do Pań i Panów posłów o jak najszybsze zajęcie się wdrożeniem promowanych w inicjatywie przepisów i rozpoczęcie prac nad poprawą sytuacji polskich parków narodowych. Domagają się tego tysiące obywateli zaniepokojonych tym, jak wygląda ochrona przyrody w naszym kraju. Polska przyroda, która jest wspólnym dobrem nas wszystkich i z której jesteśmy dumni, nie może być traktowana jak dobro niczyje. Nie może padać ofiarą partykularnych interesów i musi znajdować się pod szczególną opieką państwa.

Chcemy bardzo podziękować osobom indywidualnym oraz członkom organizacji pozarządowych m.in. Fundacji Dzika Polska, Fundacji EkoRozwoju, Fundacji Ekologicznej Arka, PTOP Salamandra, Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, Towarzystwa Ochrony Krajobrazu, Stowarzyszenia Sadyba, WWF Polska, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Polskiej Zielonej Sieci i przede wszystkim Greenpeace, bez których olbrzymiego zaangażowania obywatelskiego ta akcja nie byłaby możliwa. Jesteście prawdziwymi obrońcami polskiej przyrody.

Członkowie Komitetu (w kolejności alfabetycznej):

Adam Bohdan, Przemysław Chylarecki, Robert Cyglicki, Anna Drążkiewicz, Mariusz Duchewicz, Małgorzata Górska, Jerzy Gutowski, Andrzej Kepel, Janusz Korbel, Jerzy Kruszelnicki, Radosław Michalski, Henryk Okarma, Michał Olszewski, Kazimierz Orłoś, Mikołaj Pietrzak, Radosław Szymczuk, Adam Wajrak, Wiesław Walankiewicz, Justyna Walenta-Mazurkiewicz, Tomasz Wesołowski, Marta Wiśniewska, Krzysztof Worobiec.

Puszcza Białowieska

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Turnicki Park Narodowy – jesteśmy za, 1995-1998