PRACOWNIA 08.11.2010

Oddajcie Parki Narodowi – Pracownia dziękuje za każdy podpis!

Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej zebrał dwa razy więcej podpisów niż wymagane 100 tys. – liczba wszystkich przekroczyła 225 tys. Członkowie i sympatycy Pracowni na rzecz Wszystkich Istot zebrali 15.198 podpisów, które wczoraj zostały przekazane do siedziby Komitetu. Tym samym jest szansa na zmianę złego prawa, które obecnie uniemożliwia tworzenie i poszerzanie parków narodowych.

We wtorek 9 listopada wszystkie podpisy trafią do marszałka sejmu, następnie w ciągu trzech miesięcy powinno odbyć się pierwsze czytanie ustawy.

W imieniu Pracowni na rzecz Wszystkich Istot oraz miesięcznika Dzikie Życie dziękujemy za każdy przekazany podpis. Być może dzięki każdemu z nich zmienione zostaną zapisy ustawy o ochronie przyrody, w konsekwencji czego Puszcza Białowieska znajdzie należytą ochronę oraz powstaną Turnicki, Mazurski i Jurajski Park Narodowy

mówi Adam Bohdan przedstawiciel Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w Obywatelskim Komitecie Inicjatywy Ustawodawczej

Godnym podkreślenia jest fakt, że co trzeci podpis zebrany przez współpracowników, członków i wolontariuszy Pracowni oraz czytelników miesięcznika Dzikie Życie pochodzi z najbardziej „gorącego” terenu Podlasia, w tym najbliższych okolic Białowieskiego Parku Narodowego. Podpisy pod Inicjatywą Ustawodawczą były zbierane m.in. w Białowieży – podczas wrześniowej akcji przeciwko polowaniom w Puszczy Białowieskiej, w Białymstoku, w czasie trasy koncertowej zespołu Dezerter, który udzielił wsparcia inicjatywie oraz w wielu innych miejscach. Nasi współpracownicy niejednokrotnie wspierali wolontariuszy Greenpeace podczas ich zbiórek podpisów.

Korzystając z okazji przekazujemy gratulacje wszystkim organizacjom i instytucjom, które współtworzyły Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej – Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Ptaków, Fundacji Greenpeace Polska, WWF Polska, Fundacji Dzika Polska, PTOP Salamandra, Towarzystwu Ochrony Krajobrazu, Fundacji na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, Tygodnikowi Powszechnemu, Stowarzyszeniu na Rzecz Utworzenia i Ochrony Mazurskiego Parku Narodowego, Ruchowi Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych Przytulia, Polskiej Zielonej Sieci, Stowarzyszeniu Sadyba i innym.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Adam Bohdan, członek Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej

Puszcza Białowieska

Turnicki Park Narodowy – jesteśmy za, 1995-1998