PRACOWNIA 08.10.2019

Trwa dewastacja cennej przyrody Magurskiego Parku Narodowego i łamane jest prawo

magurski-apel-ms-674x440.jpg

W sercu Magurskiego Parku Narodowego kolejny już tydzień łamane jest prawo. Ciężkim sprzętem prowadzne są prace na drodze R1909 Krempna – Żydowskie – Grab, tymczasem inwestor nie wystąpił o zgodę do Ministerstwa Środowiska o zgodę na odstępstwo od zakazów obowiązujących w parkach narodowych zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (art. 15, ust. 3 o. p.).

Wykonywanie robót budowlanych na wspomnianym terenie powoduje płoszenie, niepokojenie oraz niszczenie siedlisk gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową, zwłaszcza: wilka, rysia, żbika, orła przedniego, bociana czarnego, dzięcioła białogrzbietego, puszczyka uralskiego, kobczyka, dzierzby czarnoczelnej, traszki grzebieniastej, kumaka górskiego. Gatunki te w większości umieszczone są w załączniku I dyrektywy ptasiej lub w załączniku II dyrektywy siedliskowej. Wiele z nich stanowi również przedmiot ochrony na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Beskid Niski lub Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Ostoja Magurska.

Tego rodzaju prace są zakazane w parkach narodowych. Ministerstwo Środowiska może jednak wydać zgodę na odstępstwo, po zasięgnięciu opinii dyrektora parku narodowego. Niemniej, co potwierdziła na piśmie wiceminister środowiska, Małgorzata Golińska, do Ministra Środowiska nie wpłynął żaden wniosek dotyczący realizacji tej inwestycji.

Doszło tu bez wątpienia do złamania prawa – komentuje Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. – Jest to już kolejny przykład dewastacji parków narodowych w Polsce. Remont Drogi Carskiej w Biebrzańskim Parku Narodowym spowodował wzrost liczby zabitych zwierząt przez samochody o 400%! Tymczasem asfaltuje się również Puszczę Białowieską na Drodze Narewkowskiej, która przebiega przy rezerwatach i obszarach Natura 2000. Dlatego również w Magurskim Parku Narodowym domagamy się zatrzymania remontu drogi R1909 i wyłączenie jej z ruchu samochodowego. Ta trasa powinna być udostępniana pieszym i rowerzystom, bo tylko w ten sposób ochronimy najcenniejsze gatunki, m.in. rysia, wilka i niedźwiedzia, których jeden z głównych szlaków migracyjnych jest przecięty właśnie przez tę drogę. Droga R1909 remontowana jest z poważnym naruszeniem przepisów, lekceważeniem głosu społecznego i stanowi wielkie zagrożenie dla dzikiej przyrody. Dlatego zwróciliśmy się z apelem do Ministra Środowiska i Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego o zatrzymanie prac na drodze R1909. W ciągu jednego dnia nasz apel wysłało 3,5 tysiąca osób. Liczymy, że minister stanie na wysokości zadania i powstrzyma łamanie prawa i niszczenie przyrody.

Kontakt:
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel.: 660 538 329, [email protected]

Pracownia na YouTube

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie