PRACOWNIA 11.09.2019

Droga przez Magurski Park Narodowy bez dofinansowania?

droga-r1909-fot-grzegorz-bozek-674x440.jpg

Kontrowersyjne przyrodniczo i ekonomicznie plany przebudowy drogi powiatowej nr 1909R Krempna – Żydowskie – Grab, przecinającej Magurski Park Narodowy, doczekały się swojej kolejnej odsłony. W ostatnich dniach Starosta Jasielski wydał szereg instrumentalnych rozstrzygnięć, których celem jest uniemożliwienie udziału społeczeństwa i organizacji społecznych w procedurze wydania zgody na planowaną inwestycję. Działania Starosty są nie do zaakceptowania z punktu widzenia praworządności, dlatego Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zwróciła się do Wojewody Podkarpackiego i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o cofnięcie promesy na dofinansowanie inwestycji.

Pracownia od momentu powzięcia informacji o planach przebudowy drogi w kolizji z wymogami ochrony przyrody Magurskiego Parku Narodowego stara się aktywnie uczestniczyć w procedurach decyzyjnych. Niestety Starosta Jasielski prowadzi postępowanie w sposób naruszający zaufanie społeczne do organów państwowych.

Starosta nie rozpatrzył żadnego z 3 wniosków Stowarzyszenia, zarówno tych dotyczących dopuszczenia organizacji do postępowania, jak i zawierającego istotne i merytoryczne zastrzeżenia do dokumentacji środowiskowej. Stowarzyszenie zwróciło uwagę m.in. na błędną klasyfikację prawną przedsięwzięcia, rażące braki i błędy Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, czy niewiarygodne prognozy natężenia ruchu na przebudowanej drodze (jedynie 83 pojazdów w 2025 r.).

Brak aktywności w stosunku do wniosków Stowarzyszenia, nie przeszkodził Staroście do wydawania dzień po dniu kolejnych rozstrzygnięć dla inwestycji. 4 września br. Starosta zakończył postępowanie prowadzone ze zgłoszenia Zarządu Dróg Powiatowych w Jaśle, by już następnego dnia wszcząć kolejne postępowanie zmierzające do wydania pozwolenia na budowę, których stronami według Starosty są już tylko inwestor i organ. Świadczy to o intencji wydania pozwolenia na przebudowę drogi bez udziału organizacji społecznych (w tym: Pracowni) i radykalnym ograniczeniu procedury udziału społeczeństwa w ochronie środowiska. Co więcej, Starosta Jasielski zamierza wykorzystać w nowym postępowaniu postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, które wydane zostało dla zamkniętej już sprawy. Będzie to jawne naruszenie krajowego i europejskiego prawa.

Jeżeli Starosta chciał w ten sposób uniknąć protestów społecznych i odwołań organizacji ekologicznych, to osiągnął efekt odwrotny od zamierzonego. Wydane w takich okolicznościach decyzje będą rażąco naruszać prawo i nie mają szans na utrzymanie się w obrocie prawny. W tej sytuacji udzielenie dofinansowania nie jest możliwe. Biorąc pod uwagę fakt, że przebudowa drogi którą ma się poruszać 83 pojazdów na dobę pochłonie ok. 7 mln zł, będzie to zresztą działanie w interesie finansów publicznych – mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Przypomnijmy, że to niejedyne nielicujące z powagą urzędu działania Starosty Jasielskiego. Pawluś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa przez Pracownię z uwagi na zorganizowanie zbiórki na FB, która została przeznaczona na sfinansowanie opinii eksperta dendrologa z użyciem rezystografu. Starosta podważał zarówno kompetencje eksperta, jak i wyniki badań. Analiza wykazała, że tylko 2 z 47 badanych drzew faktycznie nadaje się do wycinki, udaremniając tym samym plany usunięcia drzew kolidujących z przebudową drogi. Pani dr inż. Marzena Suchocka, która wykonywała badania stanu zdrowotnego drzew jest jedną z najlepszych w Polsce arborystek. Opinia bazuje na badaniach rezystografem, jej wyniki są więc bezdyskusyjne. Do Stowarzyszenia nie dotarło dotychczas żadne zawiadomienie wskazujące, że Policja uwzględniła wniosek Starosty.

Działania starosty odbieramy jako nieudolną próbę zaprzeczania oczywistym faktom i zastraszenia strony społecznej. W żadnym razie nie zniechęcą nas one do skutecznej i bazującej na faktach ochrony wyjątkowej przyrody Magurskiego Parku Narodowego, w tym uchronienia przydrożnych drzew od bezzasadnej wycinki. Stowarzyszenie złożyło kolejny wniosek o dopuszczenie do postępowania. W przypadku wydania pozwolenia na budowę z naruszeniem prawa, skierujemy sprawę do sądu – podsumowuje Radosław Ślusarczyk.

Kontakt:
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329, [email protected]

Ryś w Beskidzie Małym

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie