Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Oddajcie parki narodowi – Inicjatywa Ustawodawcza

DODANE: 13-8-2010

Tatry widok zima.JPG

13 sierpnia rozpoczęła się akcja zbiórki 100 tysięcy podpisów w sprawie zmiany zapisów w ustawie o ochronie przyrody. Zmiana dotyczy przepisów, które uzależniają powołanie lub powiększanie parków narodowych od zgody samorządów lokalnych, co obecnie powoduje, że o dziedzictwie przyrodniczym na skalę kraju, Europy i świata decyduje wąska grupa lokalnych władz. Zmiana ustawy pozwoli na powoływanie parków narodowych. Zachęcamy wszystkich ludzi, którym zależy na ochronie polskiej przyrody do zbierania podpisów. Zbiórka podpisów trwa 3 miesiące od daty jej rozpoczęcia.

Pobierz pliki:

Zebrane podpisy prosimy przysyłać (najpóźniej do 5 listopada br.) na adres pocztowy:
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra

Oświadczenie Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie ustawy o zmiany ustawy o ochronie przyrody
ODDAJCIE PARKI NARODOWI

Przyroda jest jednym z największych skarbów, jakimi może poszczycić się nasz mocno doświadczony przez historię kraj. Obowiązkiem państwa jest jej ochrona – zarówno dla nas samych, jak i dla naszych dzieci i wnuków. Najcenniejsze obszary powinny być chronione jako parki narodowe. Tymczasem dotychczas utworzone parki zajmują zaledwie 1% kraju, co jest jedną z najmniejszych wartości nawet w uprzemysłowionej Europie. Wiele zasługujących na to terenów nie jest chronionych. Dlaczego tak jest i czy można to zmienić?

11 sierpnia br. w oświadczeniu dla mediów Minister Środowiska przyznał, że mamy złe prawo, które uniemożliwia rządowi tworzenie i zmianę granic parków narodowych. Środowisko naukowe i organizacje pozarządowe od dawna apelują o rozwiązanie tego problemu. Dlatego też powołaliśmy Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Stawiamy sobie za cel wprowadzenie niezbędnej korekty prawa z wykorzystaniem demokratycznego instrumentu inicjatywy obywatelskiej. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele środowiska naukowego oraz organizacji pozarządowych. Dzisiaj (13 sierpnia) rozpoczynamy zbiórkę wymaganych przez prawo 100 000 podpisów pod projektem tej nowelizacji.

Parki narodowe nie są tworzone ani powiększane, bo obowiązujące przepisy dają samorządom wszystkich szczebli prawo liberum veto w tej sprawie. Ustawa o ochronie przyrody słusznie zapewnia samorządom i prywatnym właścicielom możliwość decydowania o należących do nich gruntach. Jednak prawo do blokującego sprzeciwu dla samorządów dotyczy także terenów nie będących ich własnością. Jedna gmina może zablokować bez racjonalnej przyczyny włączenie do parku narodowego terenów należących do skarbu państwa, czyli wszystkich Polaków.

Ustawa o ochronie przyrody w obecnym kształcie daje bardzo niewielkim, lokalnym grupom interesu wyjątkowy przywilej decydowania o powołaniu (lub nie) parku narodowego, a tym samym prawo decydowania w imieniu całego narodu (także wbrew woli większości) o zachowaniu (lub nie) dziedzictwa przyrodniczego wyjątkowego w skali kraju, Europy i świata.

Pilnej korekty wymaga też regulacja prawna, dająca możliwość odwoływania dyrektorów parków narodowych bez podania przyczyn. To paraliżuje pracę parków i umożliwia naciski na dyrektorów w celach sprzecznych z interesem przyrody.

Chcemy, by parki narodowe, na których spoczywa wielka odpowiedzialność, lepiej pełniły swoją rolę. By znów należały do narodu, czyli nas wszystkich, i dla nas skutecznie chroniły przyrodę.

Mamy nadzieję, że projekt obywatelskiej ustawy poprze obecny Rząd i posłowie – niezależnie od opcji politycznej, bo obecne prawo, odbierające państwu możliwość realizowania ogólnonarodowych strategii i ochrony przyrody na obszarach będących jego własnością, jest po prostu niesprawiedliwe.

Apelujemy do wszystkich, którym leży na sercu ochrona polskiej przyrody, by dali wyraz poparcia tej inicjatywy poprzez złożenie pod nią swojego podpisu.

Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody

 • Adam Bohdan, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot – Oddział Podlaski
 • Przemysław Chylarecki, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 • Robert Cyglicki, Fundacja Greenpeace Polska
 • Anna Drążkiewicz, WWF Polska
 • Mariusz Duchewicz, Fundacja Dzika Polska, pełnomocnik Komitetu
 • Małgorzata Górska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Laureatka nagrody Goldmana
 • Jerzy Gutowski, Instytut Badawczy Leśnictwa – Białowieża, naukowiec
 • Andrzej Kepel, PTOP Salamandra
 • Janusz Korbel, Towarzystwo Ochrony Krajobrazu
 • Jerzy Kruszelnicki, Fundacja na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, członek komitetu Ochrony Przyrody PAN
 • Radosław Michalski, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, m.in. na rzecz Turnickiego Parku Narodowego
 • Henryk Okarma, Instytut Ochrony Przyrody PAN, naukowiec
 • Michał Olszewski, Dziennikarz Tygodnika Powszechnego
 • Kazimierz Orłoś, Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia i Ochrony Mazurskiego Parku Narodowego
 • Mikołaj Pietrzak, Kancelaria Pietrzak&Sidor
 • Radosław Szymczuk, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, zastępca pełnomocnika Komitetu
 • Adam Wajrak, Dziennikarz „Gazety Wyborczej”
 • Wiesław Walankiewicz, Akademia Podlaska, naukowiec
 • Justyna Walenta-Mazurkiewicz, Ruch Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych Przytulia m.in. na rzecz Jurajskiego Parku Narodowego
 • Tomasz Wesołowski, Uniwersytet Wrocławski, naukowiec
 • Marta Wiśniewska, Polska Zielona Sieć
 • Krzysztof A. Worobiec, Stowarzyszenie Sadyba, m.in. na rzecz Mazurskiego Parku Narodowego