PRACOWNIA 13.08.2019

Ciąg dalszy absurdów przebudowy drogi 1909R Krempna – Żydowskie – Grab w Magurskim Parku Narodowym

drogar1909_1.jpg

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle ogłosił przetarg na remont drogi powiatowej Nr 1909R Krempna – Żydowskie – Grab, przebiegającej przez niezwykle cenny przyrodniczo obszar Magurskiego Parku Narodowego, wbrew logicznemu porządkowi kolejnych etapów inwestycyjnych, ponieważ ani decyzja środowiskowa, ani pozwolenie na budowę nie zostały jak dotąd wydane. To kolejne kuriozalne działanie władz lokalnych związane z przebudową tej drogi.

Przetarg ogłoszono pomimo braku decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę. Nie wiadomo więc na jakiej podstawie potencjalny wykonawca ma rzetelnie oszacować koszty przebudowy drogi. To właśnie w ramach decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę określa się zakres prac, tj. szerokość jezdni i pobocza, rodzaj nawierzchni, kwestię umocnienia rowów, systemu odwodnienia, zabezpieczeń drogowych, konieczności zamontowania, np. progów zwalniających ze względu na szczególny teren, postawienia konkretnych znaków drogowych czy też technologię prowadzenia prac.

Proces inwestycyjny dla tej drogi jest postawiony na głowie. Skoro Starosta już wie, jak będzie wyglądać inwestycja, to znaczy, że ocenę oddziaływania na środowisko, tj. proces wyboru wariantu i i technologii prowadzenia prac korzystnych dla środowiska w ramach traktuje jako fikcję, a samą decyzję środowiskową jako kolejny kwit. Panie Starosto, w tak cennym terenie Magurskiego Parku narodowego nie realizuje się w taki sposób inwestycji. – komentuje Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. – Jak niebezpieczna jest bezmyślność takiego działania pokazuje przykład Carskiej Drogi w Biebrzańskim Parku Narodowym, gdzie po poprawie nawierzchni, jak wykazały badania pracowników parku, natężenie ruchu zwiększyło się o blisko 50% z jednoczesnym wzrostem średniej prędkości pojazdów, co przełożyło się na około 400% wzrost śmiertelności zwierząt, w tym ptaków.


Droga Nr 1909R Krempna – Żydowskie – Grab. Fot. Grzegorz Bożek.
Droga Nr 1909R Krempna – Żydowskie – Grab. Fot. Grzegorz Bożek.

Przypomnijmy: inwestor, który jeszcze w 2018 r. złożył wniosek o przebudowę drogi Nr 1909R Krempna – Żydowskie – Grab, a niemal równocześnie złożył osobny wniosek o wycinkę 57 drzew rosnących w pasie drogowym wspomnianej szosy, rzekomo z powodu ich złego stanu, który powoduje zagrożenie. Wójt gminy Krempna bez specjalistycznej opinii zezwolił na wycinkę 54 drzew. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot złożyło skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które cofnęło decyzję wójta właśnie ze względu na niską jakość przygotowanej dokumentacji. Urząd uzyskał opinię biegłego, na podstawie której tym razem zawnioskowano o wycinkę 47 drzew. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zleciła rzetelną analizę dendrologiczną z wykorzystaniem rezystografu. Badanie wykazało, że tylko 2 drzewa spośród 47 wskazanych do wycinki są w złym stanie zdrowotnym. Po przekazaniu przez Stowarzyszenie raportu dendrologów, w projekcie decyzji znalazło się 9 drzew do wycinki. Znów nie wiadomo, dlaczego akurat 9, a nie jedynie 2, które są w złym stanie.

Należy podkreślić, że opracowywany fragment pasa drogowego towarzyszy pięknej krajobrazowej drodze, której walory przyrodnicze zwiększają wartość, dlatego drzewa te powinny być szczególnie chronione – napisali we wnioskach analizy dendrologicznej eksperci. Przy omawianiu poszczególnych drzew, zwracali także uwagę na ich ogromną wartość ekologiczną, wykazując pozytywny wpływ na miejscowy ekosystem, ponieważ są one siedliskami cennych gatunków zwierząt, ptaków i roślin.

Nie mamy wątpliwości, że wniosek o wycinkę, to cwany wybieg inwestora, żeby ułatwić przebudowę drogi Krempna – Żydowskie – Grab – mówi Radosław Ślusarczyk. – Stoimy na stanowisku, że droga Nr 1909R powinna zostać zamknięta dla ruchu samochodowego, a udostępniona dla rowerzystów i pieszych. Jest to ogromna atrakcja turystyczna regionu i nie warto jej bezmyślnie zniszczyć.

Za zamknięciem drogi Krempna – Żydowskie – Grab przemawia również fakt, że istnieje alternatywna trasa w dobrym stanie technicznym i tylko o 3 km dłuższa. Już prawie 4 tysiące osób wysłało apel do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o zamknięcie tej drogi dla ruchu samochodowego.

Kontakt:
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329, [email protected]

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Zwierzęta na przejściach