PRACOWNIA 09.08.2019

#nietędydroga – ocalmy dzikość Magurskiego Parku Narodowego

Zapraszamy się do przyłączenia się do akcji informacyjnej, która odbędzie się w piątek 16 sierpnia w Krempnej przy okazji odbywającego się Ultramaratonu Magurskiego. Apelujemy o zamknięcie drogi nr 1909R Krempna – Żydowskie – Grab dla ruchu samochodowego, a pozostawienie jej jedynie dla ruchu pieszego i rowerowego.

Podkreślamy, że park narodowy, to nie miejsce dla samochodów, dlatego najlepszym rozwiązaniem dla przyrody parku narodowego jest pozostawienie drogi 1909R Krempna – Żydowskie – Grab jedynie na użytek pieszego i rowerowego ruchu turystycznego. To trasa widokowa ceniona za możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą. To przede wszystkim jednak miejsce jednego z najcenniejszych korytarzy ekologicznych w Polsce, który jest pomostem między chronionymi obszarami polskich Karpat Zachodnich i Karpat Wschodnich. Drogę tę przemierzają m.in. wszystkie gatunki dużych drapieżników żyjących w Polsce: wilki, niedźwiedzie i rysie. Na przydrożnych starych i pięknych drzewach można zaobserwować bardzo rzadkie gatunki ptaków: orła przedniego, puszczyka uralskiego, kobczyka, dzierzby czarnoczelnej oraz bociana czarnego.

Co również istotne, to droga ma marginalne znaczenie transportowe i nie stanowi istotnego skrótu pomiędzy Krempną a Grabiem i Ożenną, ponieważ istnieje alternatywna trasa dłuższa jedynie o 3 km, ale w dobrym stanie technicznym, wiodąca przez Kotań, Świątkową Małą, Rozstajne, aż do przejścia granicznego w Ożennej.

Akcję informacyjną skierowaną do turystów, biegaczy i mieszkańców przeprowadzimy przy okazji odbywającego się V Ultramaratonu Magurskiego, zawodów biegów górskich. Część z nas wystartuje w jednym z biegów tego Ultramaratonu – w Biegu na Wysokie, reprezentując Dzikie Życie RunTeam (nasz team biegowy, który istnieje od 2016 r). Ten bieg prowadzi właśnie drogą Krempna – Grab, niezwykle urokliwą, położoną wśród rozłożystych drzew i pięknych łąk.

Przypomnijmy, że ten sam inwestor, który chce przebudować drogę nr 1909R, złożył też wniosek o wycięcie przydrożnych drzew, co trudno było nie odczytać jako wstęp do poszerzenia szosy. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot złożyła skargę na decyzję Wójta Gminy Krempna zezwalającą na wycinkę 54 drzew, ponieważ nie sporządzono, żadnej specjalistycznej ekspertyzy stanu drzew. W kolejnym kroku dokument o stanie drzew pojawił się, ale dotyczył już 47 drzew. Był on jednak na tyle ogólnikowy, że Pracownia zleciła profesjonalne badania dendrologiczne. Z uzyskanego w ten sposób raportu, wynikało, że w złym stanie są tylko 2 spośród 47 drzew przeznaczonych do wycinki. Na podstawie tejże opinii zdecydowano o wycince 9 drzew i… ogłoszono przetarg, choć ani decyzja środowiskowa, ani pozwolenie na budowę nie zostały jeszcze wydane.

Cały czas można wysłać list do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z apelem o zamknięcie drogi dla ruchu samochodowego – kliknijcie i wyślijcie list petycja.pracownia.org.pl/akcja/magurski-nie-tedy-droga

Magurski Park Narodowy to miejsce wyjątkowe, w pełni zasługujące na skuteczną ochronę.

#nietędydroga Ocalmy dzikość Magurskiego Parku Narodowego!

Kontakt: Grzegorz Bożek, [email protected], tel. 665 831 257


Droga Krempna-Żydowskie-Grab, Magurski Park Narodowy. Fot. Grzegorz Bożek
Droga Krempna-Żydowskie-Grab, Magurski Park Narodowy. Fot. Grzegorz Bożek

Pracownia na YouTube

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie