PRACOWNIA 13.06.2013

Wilki. Komisja Europejska przyjęła skargę koalicji organizacji ekologicznych

wilki-02-fot-jacek-wieckowski.jpg

Dzięki skardze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz czeskiej organizacji „Hnuti Duha”, Komisja Europejska wszczęła procedurę w sprawie naruszenia Dyrektywy Siedliskowej przez polowania na wilki w Republice Słowackiej.

Działania podjęte przez Komisję Europejską to efekt kroków podjętych na początku br. przez międzynarodową koalicję organizacji przyrodniczych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które dążą do transgranicznej ochrony dużych drapieżników.

Na Słowacji co roku odstrzeliwanych jest od 37-60% populacji wilka w tym kraju – w sezonie 2011/2012 oficjalnie zabito 135 osobników, zaś w 2012/2013 – 150 osobników (o 20 więcej niż dopuszczał rządowy limit).

Fakt zabijania tak dużej ilości wilków nie może pozostawać bez wpływu na stan ochrony transgranicznej populacji w Polsce przy granicy ze Słowacją. Mamy nadzieję, że Komisja Europejska uważnie przyjrzy się polowaniom na wilki na Słowacji

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Co istotne wiele zwierząt zabito przy granicy z Polską, co oznacza, że polowano na osobniki pochodzące ze ściśle chronionej na terenie naszego kraju populacji.

Słowackie władze wydając zgodę na odstrzał tego drapieżnika nie przeprowadzają oceny wpływu polowań na przedmiot i cel ochrony obszarów Natura 2000, co jest wymagane przepisami dyrektywy siedliskowej. Jednocześnie władze tego kraju nie dostarczyły żadnych dowodów na to, iż decyzja o odstrzale pozostaje bez wpływu na populację wilka i nie zagrozi trwałości populacji słowackiej, jak również ściśle chronionej populacji czeskiej, węgierskiej oraz polskiej.

W związku w tym wciąż aktualny pozostaje apel polskiego wiceministra środowiska do władz rządu słowackiego z prośbą o wstrzymanie odstrzału wilka w pasie o szerokości 23 kilometrów od granicy z Polską do czasu ustanowienia transgranicznej strefy ochronnej dla tych zwierząt. Dotychczas brak jest jednoznacznej decyzji rządu słowackiego w tej sprawie.

Warto przypomnieć, że strona polska inicjuje i wspiera działania na rzecz wzmocnienia ochrony dużych drapieżników. W kwietniu br. w Zakopanem odbyło się kolejne spotkanie polsko-słowackiej grupy ekspertów ds. dużych drapieżników – w pracach grupy uczestniczy Prezes Stowarzyszenia. Przedstawiciele strony polskiej postulują jak najszybsze wprowadzenie 23 km strefy ochronnej dla wilka.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Czytaj również:

Pracownia na YouTube