PRACOWNIA 12.01.2006

Czarci Ostrów z szansą na przetrwanie

Niedawno kraj obiegła informacja o możliwej dewastacji dwóch wysp: Pajęczej i Czarciej na jeziorze Śniardwy. Zagrożeniem jest projekt pod nazwą „Stworzenie produktu turystycznego Fort Lyck”, którego autorem jest Krzysztof Kosiński (armator i kapitan „Chopina” – największego statku na Mazurach). Na wyspach miałyby powstać dwa pomosty dla „Chopina” i 20 jachtów, budynek gastronomiczno-hotelowy z 9 pokojami oraz łaźnia i toaleta.

Przeciwko takim planom zaprotestowali okoliczni mieszkańcy oraz ludzie kultury m. in. Andrzej Strumiłło, Andrzej Wajda, Krzysztof Penderecki, Wojtek Malajkat, Włodzimierz Odojewski, Olga Lipińska i wiele innych, którzy napisali: „próba zagospodarowania unikalnych przyrodniczo wysp bulwersuje społeczność lokalną, tym bardziej, że są to plany aprobowane przez osoby wpływowe i wysoko postawione polityczne – plany te popiera wojewoda warmińsko-mazurski”.

Działania na rzecz ochrony wysepek koordynuje Krzysztof Worobiec ze Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego „Sadyba”.

30 grudnia 2005 roku, Minister Środowiska, odpowiadając na pismo Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego „Sadyba”, napisał: „Według posiadanych przez nas informacji, zarządca tego terenu – Nadleśnictwo Pisz oraz Mazurski Park Krajobrazowy negatywnie odnieśli się do zamiaru budowy kompleksu obiektów hotelarsko-gastronomicznych ze względu na udokumentowane cenne wartości przyrodnicze i walory krajobrazowe tych wysp oraz fakt objęcia ich obszarem Natura 2000. [...] Dlatego uważam, że nie powinno dopuścić się do jakiejkolwiek zabudowy Wysp”.

Wierzymy, że właściwa postawa Ministra w sprawie dwóch wysp na jeziorze Śniardwy przyczyni się do ochrony przyrody Mazur i powstrzyma inwestora od realizacji planów ich zniszczenia.

Pomóż nam chronić przyrodę