PRACOWNIA 15.03.2019

Zatrzymaliśmy wycinkę pod szkodliwą inwestycję w Magurskim Parku Narodowym!

mpn-puszczyk-674x440.jpg

25 lutego br., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w związku ze skargą złożoną przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze i Towarzystwo Ochrony Przyrody, uchyliło decyzję wójta gminy Krempna dotyczącą wycinki 54 drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1909R Krempna – Żydowskie – Grab, która przecina Magurski Park Narodowy. Organ w swojej decyzji zataił faktyczny cel wycinki, jakim są plany przebudowy tej drogi. W efekcie nie przeprowadzono wymaganej prawem właściwej oceny oddziaływania inwestycji na cenną przyrodę Magurskiego Parku Narodowego. Wyrok jest nieprawomocny.

Decyzja wydana przez wójta gminy Krempna dotycząca wycinki 54 przydrożnych drzew motywowana była ich rzekomym złym stanem zdrowotnym. Podczas wizji urzędnicy nie stwierdzili, aby drzewa te były miejscem występowania chronionych gatunków. Tymczasem obserwacje przyrodników wykazały, że miejsce to jest siedliskiem oraz żerowiskiem wielu cennych i rzadkich w Polsce gatunków ptaków, m.in. orła przedniego, puszczyka uralskiego, kobczyka, dzierzby czarnoczelnej oraz bociana czarnego – wyjaśnia Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. 

W swoim wyroku sąd podkreślił, że decyzja została oparta na ocenie urzędnika, który nie posiadał odpowiednich uprawnień dendrologicznych i ornitologicznych. Wbrew przepisom, nie uzyskano także zgody dyrektora Magurskiego Parku Narodowego. Kolejnym poważnym uchybieniem prawnym było zaplanowanie wycinki w okresie lęgowym ptaków.

Bulwersująca jest także próba zatajenia prawdziwego celu wycinki drzew, jakim są plany przebudowy drogi Krempna – Żydowskie – Grab, co stanowi próbę obejścia procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Niewątpliwie, droga zostanie poszerzona kosztem przydrożnych drzew. Zostanie także gruntownie przebudowana m.in. w zakresie nowej nawierzchni, montażu barier energochłonnych czy budowy głębokich rowów odwodnieniowych.

To kolejny po Drodze Narewkowskiej w Puszczy Białowieskiej przykład, kiedy niezwykle cenne przyrodniczo miejsce naraża się na intensyfikację ruchu pojazdów, większą prędkość, a w konsekwencji kolizje z dzikimi zwierzętami! – komentuje Radosław Ślusarczyk. – Podobnie jak w przypadku Drogi Narewkowskiej z naruszeniem prawa podejmowane są nieodpowiedzialne decyzje kosztem dzikiej przyrody i zrównoważonego rozwoju turystyki.

Przypomnijmy, że droga Nr 1909R Krempna – Żydowskie – Grab przecina Magurski Park Narodowy. Jest to droga o marginalnym znaczeniu transportowym i nie stanowi istotnego skrótu pomiędzy miejscowościami. Jest za to znaną, widokową trasą turystyczną, cenioną za możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Wynika to z unikatowego położenia. Biegnie tędy jeden z najcenniejszych korytarzy ekologicznych w Polsce, który przemierzają m.in. wszystkie gatunki żyjących w Polsce dużych drapieżników: wilki, niedźwiedzie i rysie.

Parki narodowe to zaledwie 1% terenów w Polsce, które chronią najcenniejsze siedliska i gatunki. Nie ma w nich miejsca na inwestycje, które będą generować wypadki i śmiertelność dziko żyjących zwierząt. Magurski Park Narodowy to miejsce wyjątkowe, w pełni zasługujące na skuteczną ochronę.

Kontakt:
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329, [email protected]

Pomóż nam chronić przyrodę

Czarny Groń 2009