Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Po 6 latach zostanie przywrócona kontrola wycinek drzew przydrożnych

DODANE: 14-5-2010

drzewa-przydrozne-fot-krzysztof-worobiec-mini.jpg

29 kwietnia 2010 r. Sejm przyjął projekt zmiany ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska. W projekcie tym znalazły się m.in. poprawki dotyczące ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie dotyczącym wycinek i pielęgnacji drzew, dzięki którym przywrócona zostanie kontrola wycinek drzew przydrożnych.

O zmianę przepisów dotyczących usuwania drzew oraz o powstrzymanie wycinek alei przydrożnych walczy Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”, które od 2004 r. prowadzi akcję „Ratujmy Aleje”. W 2005 r. w wyniku współpracy Stowarzyszenia z posłanką Joanną Sosnowską złożony został w Sejmie pierwszy projekt nowelizacji przepisów dotyczących usuwania drzew. Sejm powołał wówczas podkomisję do rozpatrzenia projektu nowelizacji, w skład której weszli m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych: Krzysztof A. Worobiec ze Stowarzyszenia „Sadyba” oraz Zenon Kruczyński. Wypracowany projekt ustawy został 6 lipca 2005 r. przyjęty przez Komisję Ochrony Środowiska, ale niestety nie doszło do jego głosowania, bo w sierpniu... Sejm przedterminowo zakończył swoją kadencję!

Wiosną 2006 r. poseł Zbigniew Kozak złożył kolejny projekt nowelizacji, opierający się na poprzednim projekcie (a więc zaakceptowanym przez wszystkie strony i zatwierdzonym przez biuro legislacyjne Sejmu). Niestety Sejm.... po raz kolejny przedterminowo zakończył kadencję.

Perturbacje polityczne sprawiły, że dopiero w 2010 r. doszło do kolejnej próby regulacji przepisów dotyczących usuwania drzew. Tym razem poseł Arkadiusz Litwiński złożył projekt zmiany ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska etc. Powołano Podkomisję Nadzwyczajną do jego rozpatrzenia. Zawiadomiony o jej pracach (w ostatniej chwili, bo na 2 dni przed ich zakończeniem) Krzysztof A. Worobiec, prezes Sadyby, zgłosił kilka dodatkowych poprawek dotyczących m.in. ochrony koron drzew, które uzyskały poparcie wszystkich członków podkomisji i 4 marca br. zostały one przyjęte przez Komisję Ochrony Środowiska.

29 kwietnia 2010 r. Sejm przyjął w całości projekt ustawy.

W głosowaniu udział wzięło 382 posłów:

  • Za głosowało – 380
  • Przeciw – 1
  • Wstrzymało się – 1
  • Nie głosowało - 63 posłów

Zgodnie z regulaminem Sejmu projekt ustawy został przekazany do Senatu, który po jego rozpatrzeniu 12 maja br., wprowadził niewielkie poprawki.

Teraz ustawa wraca do Sejmu, do ponownego czytania i dalej do podpisu p/o prezydenta – tak więc w przewidywalnie krótkim czasie, obowiązywać będą przepisy zgodnie z którymi:

  • decyzje organów wydających decyzje o wycince drzew przydrożnych będą uzgadniane z regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska
  • wydający decyzje o wycince drzew przydrożnych będzie musiał najpierw przeprowadzać oględziny w terenie pod kątem występowania gatunków chronionych
  • chroniona będzie korona drzew, innymi słowy w końcu zabronione będzie tzw. ogławianie drzew i inne ich okaleczanie

Oprac. Krzysztof A. Worobiec