Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Obszary siedliskowe Natura 2000 jeszcze do poprawki

DODANE: 27-3-2010

rzeka-fotolia-88314003-subscription-monthly-m.jpg

24-25 marca w Warszawie odbyło się, zorganizowane przez Komisję Europejską, seminarium biogeograficzne, sprawdzające czy sieć obszarów siedliskowych Natura 2000 jest wystarczająca dla wszystkich siedlisk i gatunków, dla których wymagane jest wyznaczenie obszarów. Na seminarium udowodniono, że dla kilkudziesięciu gatunków i siedlisk wciąż są luki w wyznaczeniu sieci.

Obecne seminarium dla Polski zostało zorganizowane specjalnie, poza normalną procedurą – w związku z żenująco złą jakością pierwszej polskiej propozycji, poddanej ocenie na seminariach w Krajnskiej Gorze i w Darowej 2005 i 2006 r. (od tego czasu potroiliśmy jednak powierzchnię i liczbę proponowanych obszarów).

Na seminarium Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nie udało się obronić głośno propagowanej kilka miesięcy temu, a uparcie głoszonej aż do dnia seminarium tezy, że „wyznaczanie sieci Natura 2000 w Polsce zostało zamknięte i sieć jest kompletna”. Na seminarium udowodniono, że wciąż dla kilkudziesięciu gatunków i siedlisk są luki w wyznaczeniu sieci. Oznacza to jednak, że Polaka będzie musiała dodać jeszcze pewną liczbę obszarów siedliskowych do sieci Natura 2000. Skala braków w sieci obszarów siedliskowych Natura 2000 nie jest jednak wielka.

Według wstępnych notatek i analiz, wyniki Seminarium przełożą się na konieczność następujących uzupełnień sieci obszarów siedliskowych Natura 2000 (podajemy tu listę wraz z obszarami morskimi, wynikającymi z seminarium morskiego, jakie odbyło się w Sopocie w listopadzie 2009 r.):

Konieczne jest dodanie do sieci obszarów:

 1. Bezlist koło Gniewowa
 2. Białowodzka Góra
 3. Dąbrowskie Łąki
 4. Dolina Budkowiczanki
 5. Dolina Słupi
 6. Jata
 7. Jezioro Księże w Lipuszu
 8. Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy
 9. Krośnieńska Dolina Odry
 10. Lemańskie Jodły
 11. Łąki w Jaworznie
 12. Łąki w Sławkowie
 13. Łąki w Śliwie
 14. Murawy na Poligonie w Orzyszu
 15. Ostoja Orłowsko-Redłowska
 16. Rynna Jezior Torzymskich
 17. Sasanki w Kolimagach
 18. Torfowiska nad Prosną
 19. Uroczyska Puszczy Sandomierskej
 20. Wydmy Kotliny Toruńskie

Do rozważenia (sprawdzenia w terenie, opracowania) jest dodanie obszarów:

 1. Bory Chrobotkowe w Nadleśnictwie Grodziec (91T0)
 2. Dolina Tocznej (ryby)
 3. Gola (91P0)
 4. Jodłowice (91P0)
 5. Jodły Ostrzeszowskie (91P0)
 6. Opocznianka z Drzewicką (ryby)
 7. Orzyc z Węgierką (ryby)
 8. Ujście Nysy i Stobrawy (ryby, kozioróg)
 9. Źródliska Wzgórz Sokólskich (7220)

Konieczne są korekty granic (powiększenia) obszarów:

 1. Dobromierz (6210)
 2. Dolina Górnej Pilicy (kolonia nietoperzy)
 3. Dolina Kamiennej (kolonia nietoperzy)
 4. Kamionki (lokalizacja względem przedmiotu ochrony!)
 5. Kumów Majoracki (5130, 6210)
 6. Kwiatówka (dzwonecznik)
 7. Na Policy (sichrawa)
 8. Ostoja Czarnorzecka (8310)
 9. Ostoja Przemęcka (selery błotne, jelonek rogacz)
 10. Ostoja Słowińska (1170)
 11. Ujście Ilanki (żółw błotny)
 12. Uroczyska Puszczy Drawskiej (kolonia nietoperzy)
 13. Zatoka Pucka i Półwysep Helski (wody dla morświna i parposza)
 14. Żmudź (6210)
 15. Żurawce (6210)

Po dokonaniu tych uzupełnień (i ew. sprawdzeniu kilku wątpliwości naukowych), wyznaczanie sieci zostanie jednak ostatecznie zamknięte. Powodem dodawania nowych obszarów będzie mogło być albo tylko nowe odkrycie naukowe, albo wymogi wynikające z kompensacji.

Informacja za: Klub Przyrodników