PRACOWNIA 22.05.2006

Zabierz głos w obronie Kasprowego Wierchu!

Krakowska „Gazeta Wyborcza” apeluje o głosy w dyskusji nad przyszłością Kasprowego Wierchu. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zachęca wszystkich do zabrania głosu w obronie tatrzańskiej przyrody!

W krakowskiej „Gazecie Wyborczej” red. Bartłomiej Kuraś w artykule Gra pozorów w Tatrach opisał aktualną sytuację wokół rozbudowy kolei linowej na Kasprowy Wierch i prosi o wypowiedzi w dyskusji.

Zachęcamy wszystkich obrońców przyrody tatrzańskiej, wszystkich, którym leży na sercu dobro przyrody Tatr, aby zabrali głos w jej obronie.

Swoje wypowiedzi, listy, artykuły dotyczące przyszłości Kasprowego Wierchu i inwestycji w Tatrach należy wysyłać na adres – e-mail: [email protected] (z nagłówkiem „Kasprowy”) bądź na adres – Redakcja Gazety Wyborczej, 31-009 Kraków, ul. Szewska 5.

Ratujmy Tatry przed olimpiadą, 1995-1997