PRACOWNIA 03.04.2013

Belgijscy myśliwi skazani za zabicie wilków w Puszczy Drawskiej

3 kwietnia br. Sąd Rejonowy w Choszcznie uznał dwóch belgijskich myśliwych za winnych popełnienia przestępstwa polegającego na zabiciu zwierząt podlegających ochronie gatunkowej i spowodowania tym samym istotnej szkody przyrodniczej.

Obywatelom Belgii zasądzono 3 miesiące więzienia w zawieszeniu na 3 lata, po 20 tys. zł. grzywny oraz po 8 tys. zł nawiązki na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wyrok jest nieprawomocny.

Przypomnijmy, iż dwa wilki zabito w grudniu 2011 r. podczas polowania zbiorowego na terenie Nadleśnictwa Głusko w Puszczy Drawskiej. Polowanie miało miejsce na obszarze otuliny Drawieńskiego Parku Narodowego oraz na terenie obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej.

W proces karny myśliwych zaangażowana była administracja ochrony środowiska (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie) oraz organizacje społeczne działające na rzecz ochrony przyrody (Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”, Klub Przyrodników).

Wyrok sądu świadczy, iż za przestępstwa przeciwko środowisku można ponieść znaczącą karę.