PRACOWNIA 30.10.2009

Ostrzeżenie Komisji Europejskiej dla Polski za drogę S-3

Komisja Europejska skierowała do rządu polskiego formalny „Letter of Formal Notice” w sprawie zezwolenia na budowę i częściowego zbudowania drogi ekspresowej S-3 na odcinku Szczecin-Gorzów zarzucając nierzetelność analizy oddziaływania na środowisko.

Zarzuty Komisji dotyczą zarówno oryginalnego raportu o oddziaływaniu na środowisko jak i o późniejszych raportów uzupełniających. Zdaniem Komisji, konkluzje z raportów o braku znaczącego negatywnego oddziaływania tej inwestycji na Naturę 2000 stoją w sprzeczności z faktami naukowymi.

„Letter of Formal Notice” czyli tzw. „pierwsze pisemne ostrzeżenie” to pierwszy krok oficjalnej procedury podejmowanej przez Komisje Europejską w przypadkach naruszenia prawa unijnego. Jeżeli odpowiedź Polski nie będzie satysfakcjonująca, Komisja wystosowuje tzw. uzasadnioną opinię („ostateczne pisemne ostrzeżenie”; „Reasoned Opinion”), a jeśli i wówczas kraj nie usunie naruszenia – może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

Droga ekspresowa S-3 jest bardzo konfliktowa z przyrodniczego punktu widzenia. Konfliktowość przyrodnicza wynika przede wszystkim z bezpośredniej i pośredniej ingerencji w dużą liczbę obszarów cennych jako siedliska i korytarze ekologiczne fauny. Najważniejsze konflikty przyrodnicze: kolizja z korytarzem ekologicznym o znaczeniu kontynentalnym (paneuropejskim) na odcinku Przybiernów – Goleniów; kolizja z korytarzem ekologicznym o znaczeniu kontynentalnym (paneuropejskim) na obszarze Puszczy Gorzowskiej (na północ od Gorzowa Wlkp.) oraz na odcinku Deszczno – Skwierzyna; kolizja z korytarzem ekologicznym o znaczeniu kontynentalnym (paneuropejskim) na odcinku Lubin – Prochowice; kolizje z korytarzami ekologicznymi o znaczeniu krajowym na odcinkach: Szczecin – Pyrzyce, Skwierzyna – Świebodzin, Sulechów – Zielona Góra, Zielona Góra – Nowa Sól, Polkowice – Lubin.

Czytaj więcej:

Pracownia na YouTube

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Mówi ekspert

Rozwój sieci infrastruktury drogowej, zwłaszcza autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz rosnąca intensywność ruchu drogowego przyczynia się do pogłębiania istniejącej izolacji fragmentów środowiska. Badania wykazują, że w wielu przypadkach obszar poszczególnych, zachowanych dotąd, ale izolowanych płatów środowiska jest niewystarczający, aby utrzymać trwałe i samowystarczalne populacje zwierząt

dr hab. Krzysztof Schmidt

Instytut Badania Ssaków PAN

Zwierzęta na przejściach