PRACOWNIA 26.08.2016

Popłoch w urzędzie gminy w Brennej wywołał wniosek o udostępnienie informacji

zakaz-poruszania-sie-na-nartach-kadr.jpg

W gminie Brenna trwają prace planistyczne nad projektem dokumentu strategicznego gminy, dopuszczającego zabudowę Hali Jaworowej oraz budowę nowych wyciągów narciarskich w rejonie góry Kotarz. W tym samym urzędzie przedstawicielce Pracowni nie udostępniono dokumentacji dotyczącej inwestycji.

Obecnie osoba podająca się za inwestora, prowadzi konsultacje społeczne budowy Krajowego Centrum Aktywnego Wypoczynku w Brennej. Na swoich ulotkach informacyjnych posługuje się logotypem Urzędu Gminy Brenna oraz Ministerstwa Rozwoju. Sytuacja jest niespotykana w skali kraju, by inwestor prowadził konsultacje społeczne, gdyż nie ma to żadnych podstaw prawnych. W związku z potencjalnym wpływem całego przedsięwzięcia na cenną przyrodę Beskidu Śląskiego, 26 sierpnia br., przedstawicielka Pracowni udała się do urzędu, zapoznać się z dokumentami planowanych w gminie inwestycji.

Stowarzyszenie wystąpiło o udostępnienie (na miejscu w urzędzie) trzech dokumentów: dokumentacji przetargowej dotyczącej sporządzania studium gminy, opracowania ekofizjograficznego oraz decyzji wójta zezwalającej na usunięcie drzew na powierzchni 1,5 ha. Zastępca wójta i zarazem sekretarz gminy, Krzysztof Majeran zapoznał się z treścią wniosku, ale nie udostępnił dokumentów. Nie spełnił też prośby o sporządzenie pisma o odmowie dostępu do informacji, ani nie odpowiedział, czy dokumenty będą udostępnione i w jakim terminie. Poinformował jedynie, że wniosek urząd rozpatrzy w ciągu dwóch tygodni.

W gminie panuje dziwna, nieprzejrzysta sytuacja, wygląda na to, że inwestor prywatny przejął obowiązki Gminy. Inwestor prowadzi konsultacje prywatnego przedsięwzięcia, a administracja nie udostępnia informacji. Dzisiejsze zachowanie urzędników pozostawia dużo do życzenia w kwestii przejrzystości działań gminy

komentuje Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Sytuacja w gminie Brenna jest tym bardziej niepokojąca, że w rejonie planowanej inwestycji na Stożku Breńskim – bez wymaganych prawem zgód – już wycięto ok. 1,5 ha lasu oraz przekształcono rzeźbę terenu niszcząc przy tym całą szatę roślinną. Po zawiadomieniu złożonym przez Pracownię, tę sprawę bada policja.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 606 950 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel. (+48) 33 817 14 68

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Stożek Breński – zniknęło 1,5 ha lasu