Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

20 lat na straży dzikiej przyrody – jubileusz Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

DODANE: 18-10-2009

20-lat-kadr.jpg

23 października odbędzie się uroczysta Sesja rocznicowa Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, które w ten sposób świętować będzie 20 lat pracy dla ochrony dzikiej przyrody. Głównym tematem sesji będzie kondycja planety i człowieka w XXI wieku oraz główne problemy ochrony przyrody w Polsce. Zaprezentowany zostanie również udział Pracowni w pracach dla ochrony dzikiej przyrody w ostatnich 20 latach.

23.10.2009Konferencja prasowa, godz. 10.30–11.00
Bielsko Biała, Hotel na Błoniach, ul. Pocztowa 39, sala konferencyjna

Sesja rocznicowa, godz. 11.00–14.30
Bielsko Biała, Hotel na Błoniach, ul. Pocztowa 39, sala konferencyjna
Prelegentami na Sesji będą: dr Ryszard Kulik, dr Piotr Skubała, Radosław Gawlik, Krzysztof Wojciechowski

24.10.2009Koncert na 20-lecie Pracowni
Bielsko-Biała, klub muzyczny Rudeboy, ul. 1 Maja 20, godz. 19.00
Wystąpią zespoły: Matragona Orkiestra Jednej Góry, Karpaty Magiczne, Job Karma.

Koncert jest podziękowaniem dla ludzi wspierających Pracownię.
Zapraszamy wszystkich ludzi, którym bliska jest idea ochrony przyrody.

Historia. Od połowy lat 80. grupa ludzi działająca pod szyldem Pracowni Architektury Żywej zajmowała się popularyzacją na polskim gruncie filozofii głębokiej ekologii i podejmowała pierwsze działania – dla ochrony Doliny Wapienicy w Bielsku-Białej, powstrzymania budowy koksowni w Stonawie w Czechosłowacji, przeciwko budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu oraz przeciw wycinaniu drzew w centrum Bielska-Białej. W 1989 r. została przekształcona w Pracownię na rzecz Wszystkich Istot, która przez kolejne 20 lat zasłynęła spektakularnymi działaniami dla ochrony Puszczy Białowieskiej, Tatr, Doliny Rospudy, Pilska, Pogórza Przemyskiego, wilków oraz korytarzy ekologicznych. Pracownia rozwinęła szeroką działalność edukacyjną i wydawniczą – kilkadziesiąt publikacji książkowych oraz niezliczone zajęcia edukacji ekologicznej odwołujące się do tradycji jedności i niepodzielności świata

Pracownia od ponad 15 wydaje miesięcznik Dzikie Życie, jedyne w Polsce pismo poświęcone ochronie dzikiej przyrody i popularyzowaniu filozofii głębokiej ekologii. Pracownia pozostała wierna zasadom filozofii głębokiej ekologii – „filozofii odrzucającej dzielący antropocentryzm i zwracającej się ku tradycjom niepodzielności świata” – jak określał ją twórca – prof. Arne Naess.

Rok 2009

Dziś zagrożeń dla przyrody jest prawdopodobnie nawet więcej niż kilkanaście lat temu – niszczyciele przyrody dodatkowo nierzadko przybierają maski jej przyjaciół. Zamierzamy nadal niezłomnie i konsekwentnie jak najskuteczniej pracować dla ochrony zagrożonych i cennych miejsc.

mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Jubileusz Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot to czas oceny wieloletniej pracy dla przyrody oraz szukania najlepszych metod, by trwale i skutecznie chronić dziką przyrodę w przyszłości.

Nie chodzi nam jedynie o pojedyncze gatunki i ich pełną ochronę, o małe rezerwaty czy wyizolowane parki narodowe, choć i te elementy są ważne. Ważne dla nas są sprawy zachowania procesów zachodzących w naturze, możliwość swobodnych migracji zwierząt i ochrona wciąż jeszcze istniejących dzikich kompleksów przyrodniczych – rzek, bagien, lasów, gór, jezior czy mórz.

dodaje Ślusarczyk

Istotna jest dla nas również dobra kondycja człowieka, na którą, uważamy, nie składa się ilość posiadanych przez niego rzeczy materialnych, lecz jakość życia w harmonii z otaczającą przyrodą i samym sobą. Obecna cywilizacja daje nam pośpiech, komfort materialnego zbytku, wygodne domy, szybkie luksusowe samochody, telefony komórkowe bez ograniczeń, możliwość korespondencji za pomocą komputerów itp., odbiera nam natomiast ścisłe relacje z bliskimi, rodziną oraz z otaczającą nas przyrodą.

U podstaw Pracowni leżała przede wszystkim troska o zagrożony świat dzikiej przyrody. Założyciel Pracowni, Janusz Korbel, pisał:

Z pewnością wielu doświadczyło tego spontanicznego uczucia bólu, kiedy w zabijanym zwierzęciu (lub drzewie) dostrzegamy cząstkę siebie. Jakże więc nie osłonić go, nie stanąć w obronie samego siebie?

Do dziś te słowa stanowią zasadnicze credo dla wszystkich działań podejmowanych dla ochrony dzikiego życia przez Stowarzyszenie. To właśnie odwoływanie się do zasad filozofii głębokiej ekologii w głównej mierze zdecydowało o wyjątkowości Pracowni i jej dotychczasowych sukcesach.

Sednem pracy Stowarzyszenia od samego początku były, i do dziś pozostały, kampanie dla ochrony cennych miejsc przyrodniczych. Pracując dla Tatr, Puszczy Białowieskiej, Beskidów, Sudetów, Bieszczadów, dolin rzecznych, wilków czy korytarzy ekologicznych za główny cel Pracownia stawiała zawsze zachowanie bezcennych wartości przyrodniczych w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: 33 817 14 68

Zobacz: