PRACOWNIA 18.03.2016

Koniec sądowej batalii o Pilsko. Racja po stronie Pracowni

Pilsko

W związku z tekstami o samowoli budowlanej i przyrodniczej na Pilsku, które publikowaliśmy na stronie Pracowni na rzecz Wszystkich Istot w 2012 roku, zapadł prawomocny wyrok uniewinniający prezesa stowarzyszenia od zarzutu pomówienia. Właściciel ośrodka narciarskiego, firma CTE z Istebnej, wystąpił do sądu z prywatnym aktem oskarżenia, ale sąd po raz trzeci przyznał nam rację.

Właściciel ośrodka oskarżył prezesa stowarzyszenia o umieszczenie na stronie Pracowni aktualności http://pracownia.org.pl/aktualnosci,897http://pracownia.org.pl/aktualnosci,899 informujących o ujawnionych zniszczeniach przyrodniczych na terenie Pilska. Podnosiliśmy szereg nieprawidłowości, ale kwestię sporną stanowiła wycinka drzew. Firmie CTE nie spodobało się także skierowanie przez Pracownię pism do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do zaprzestania niszczenia przyrody obszaru Natura 2000 Beskid Żywiecki.

Oskarżyciel stał na stanowisku, że działania Pracowni doprowadziły do utraty zaufania publicznego potrzebnego do wykonywania działalności gospodarczej oraz naruszyły dobre imię spółki CTE. Sąd trzykrotnie nie podzielił tego stanowiska. Ostatecznie 17 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej prawomocnie uniewinnił prezesa Pracowni Radosława Ślusarczyka, odrzucając apelację oskarżyciela. Wyrok jest ostateczny.

To była długa batalia, ale zapewniamy, że bezpodstawne oskarżenia nas nie uciszą i nadal będziemy nagłaśniać wszelkie działania szkodzące przyrodzie, nie zaprzestaniemy też monitorowania inwestycji, które mogą być zagrożeniem dla ekosystemów górskich. Nie ma zgody na to, żeby takimi metodami eliminować głos społeczny

komentuje Radosław Ślusarczyk.

Przypominamy, że ośrodek na Pilsku powstał na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych metodą faktów dokonanych. Także obecnie ośrodek rozwija się z naruszeniem prawa.

Dziękuję wszystkim osobom, które wspierały mnie i Pracownię na rzecz Wszystkich Istot w tym procesie

dodaje Ślusarczyk.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel. (+48) 33 817 14 68

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Pomóż nam chronić przyrodę

Mówi ekspert

Ochrona przyrody i krajobrazu nie jest wymysłem przyrodników i intelektualistów, lecz jedną z najszlachetniejszych akcji człowieka, którą trzeba popierać wszelkimi siłami, a przede wszystkim własnym zachowaniem się.

Władysław Midowicz

meteorolog i klimatolog, taternik, narciarz wysokogórski, działacz turystyczny, jeden z filarów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

Pilsko zniszczenia 2012