PRACOWNIA 06.11.2015

Ośrodek narciarski Czarny Groń bez kluczowej decyzji potrzebnej do legalizacji

2009-12-czarny-gron

Nielegalnie rozbudowany w 2009 r. ośrodek narciarski na Czarnym Groniu znów ma kłopoty. W listopadzie br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił decyzję środowiskową dla wyciągu krzesełkowego, instalacji do sztucznego naśnieżania i oświetlenia stoku w tym ośrodku. Jej uchylenie oznacza, że Inwestor nie może przedłożyć prawomocnej decyzji środowiskowej niezbędnej do legalizacji samowoli budowlanej. W konsekwencji nadzór budowlany będzie zmuszony nakazać rozbiórkę nielegalnych inwestycji na Czarnym Groniu. Przypomnijmy, że inwestycja nie posiada także pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie.

Sprawa legalizacji ciągnie się już 6 lat i nie ma woli urzędników do skutecznego rozwiązania problemu. Obecnie znów próbuje się przeciągać postępowanie legalizacyjne, ale prędzej czy później inwestor będzie zmuszony do dokonania rozbiórki samowoli – mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego, choć niekorzystny dla inwestora i zwolenników tej samowoli, jest pozytywny dla Polski. Oddala bowiem zagrożenie skierowania przeciwko Polsce skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącej naruszenia prawa ocen oddziaływania na środowisko. Stowarzyszenie konsekwentnie ostrzegało inwestora i regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Krakowie, że tworzenie wyjątków polegających na ocenie oddziaływania na środowisko dla wybudowanej inwestycji (a więc post factum) łamie prawo europejskie. Nienaruszalną zasadą jest bowiem dokonywanie analizy wpływu inwestycji jedynie dla projektowanych przedsięwzięć. Krakowski RDOŚ w atmosferze skandalu wydał jednak oczekiwaną przez inwestora decyzję środowiskową dla zrealizowanej samowoli budowlanej, naruszając prawo UE i liczne orzecznictwo sądów europejskich.

Wyrok WSA, powstrzymujący patologię na Czarnym Groniu, jest kluczowy dla prawidłowego stosowania systemu ocen oddziaływania na środowisko w Polsce. Cieszymy się, że sądy stoją na straży praworządności – dodaje Radosław Ślusarczyk

To nie jedyne kłopoty inwestora. Od 2010 r. na Czarnym Groniu bezprawnie użytkuje się nielegalne powstałe instalacje do naśnieżania i oświetlenia stoku, a od 2014 r. także wyciąg krzesełkowy, który nie posiada pozwolenia na budowę i użytkowanie. Także i w tym roku zapowiedziane jest uruchomienie nielegalnego wyciągu krzesełkowego, nowością jest jednak wspieranie tego przestępstwa przez Małopolską Organizację Turystyczną, która zorganizowała na Czarnym Groniu ogólnopolskie otwarcie sezonu narciarskiego. Jak widać Małopolska oprócz promocji uzdrowisk, w których kuracjusze inhalują się zatrutym powietrzem postawiła także na reklamę nielegalnie rozbudowanych ośrodków narciarskich.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel. (+48) 33 817 14 68

Pomóż nam chronić przyrodę

Czarny Groń 2009