PRACOWNIA 17.09.2015

Oskarżenie właściciela ON Pilsko bezpodstawne – sąd uniewinnił Prezesa Pracowni

16 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej uniewinnił Radosława Ślusarczyka, przeciwko któremu prywatny akt oskarżenia skierował właściciel ośrodka na Pilsku – firma CTE z Istebnej. To już drugi wyrok sądu potwierdzający brak podstaw oskarżenia.

Przypomnijmy, że na skutek działań, które prowadzi Pracownia dla ochrony przyrody masywu Pilska, właściciel ośrodka narciarskiego, firma CTE z Istebnej, postanowił skierować do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko Prezesowi Stowarzyszenia z artykułu 212 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k.

Właściciel ośrodka oskarżył Prezesa Stowarzyszenia o umieszczenie na stronie Pracowni aktualności http://pracownia.org.pl/aktualnosci,897 ihttp://pracownia.org.pl/aktualnosci,899, informujących o ujawnionych zniszczeniach przyrodniczych na terenie Pilska. Pomimo podnoszenia wielu nieprawidłowości tj. niwelacja stoków i przesuwanie mas ziemnych czy nielegalne posadowienie i użytkowanie taśmociągu, kwestię sporną stanowiła wycinka drzew. Firmie CTE nie spodobało się także skierowanie przez Pracownię pism do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do zaprzestania niszczenia przyrody obszaru Natura 2000 Beskid Żywiecki.

Oskarżyciel stał na stanowisku, że ww. działania Pracowni doprowadziły do utraty zaufania publicznego potrzebnego do wykonywania działalności gospodarczej oraz naruszyły dobre imię spółki CTE. Sąd nie podzielił stanowiska oskarżycieli.

Decyzja sądu ma ogromne znaczenie dla organizacji społecznych, ale i zwykłych ludzi, którzy nie są obojętni na niszczenie przyrody i w interesie dobra społecznego podejmują wysiłek dla jego ratowania. Działając dla ochrony przyrody i na rzecz sprawiedliwości – wszyscy możemy być narażeni na bezpodstawne oskarżenia. Postanowienie sądu traktuję jako sukces dla przyrody i społeczeństwa obywatelskiego

mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia

Warto pamiętać, że ośrodek na Pilsku powstał na przełomie lat 80. i 90. metodą faktów dokonanych. Także obecnie ośrodek rozwija się z naruszeniem prawa. Stowarzyszenie zapowiada stały monitoring inwestycji, które mogą stanowić zagrożenie dla cennych ekosystemów górskich.

Należy z całą stanowczością przypomnieć, że Pracownia na rzecz Wszystkich Istot realizując swoje cele statutowe działa na rzeczy dobra wspólnego, jakim jest przyroda. Dbając o unikatową przyrodę Pilska występujemy w obronie mieszkających tam dużych drapieżników tj. wilk czy niedźwiedź, czy zagrożonych wyginięciem głuszców. Nigdy nie jest to działanie skierowane przeciwko lokalnemu społeczeństwu czy inwestorom

dodaje Ślusarczyk

Decyzja sądu jest nieprawomocna.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy nas wsparli, w szczególności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która przyglądała się sprawie jako obserwator.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, tel. 660 538 329
e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel./fax: (+48) 33 817 14 68

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Pomóż nam chronić przyrodę

Mówi ekspert

Ochrona przyrody i krajobrazu nie jest wymysłem przyrodników i intelektualistów, lecz jedną z najszlachetniejszych akcji człowieka, którą trzeba popierać wszelkimi siłami, a przede wszystkim własnym zachowaniem się.

Władysław Midowicz

meteorolog i klimatolog, taternik, narciarz wysokogórski, działacz turystyczny, jeden z filarów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

Pilsko zniszczenia 2012