Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Dobry dzień dla Doliny Rospudy

DODANE: 24-3-2009

Rospuda z lotu ptaka. Piotr Fiedorowicz

Po ponad 10 latach naszych starań zapadła korzysta decyzja dla Rospudy – obwodnica Augustowa ominie chronioną i cenną Dolinę. To zwycięstwo prawa i ochrony przyrody.

Potrzeba było aż ponad dziesięć lat by udowodnić, że prawo ochrony przyrody musi być przestrzegane. Wierzymy, że decyzja w sprawie Rospudy stanie się dobrym przykładem jak należy szukać dobrych rozwiązań dla przyrody i człowieka

mówi Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Przy okazji składamy podziękowania wszystkim ludziom, którzy wspierali nasze ponad dziesięcioletnie działania dla ochrony Doliny, szczególnie w czasie trwania zimowego i letniego obozu nad Rospudą w 2007 r.

dodaje.

Rospuda z lotu ptaka

Rospuda z lotu ptaka. Fot. Piotr Fiedorowicz

Działania dla ochrony doliny Rospudy rozpoczęły się w 1998 roku, gdy zaplanowano, że przez jej teren przejdzie obwodnica Augustowa. Wtedy do działania na rzecz ochrony tego terenu przystąpiła Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, i – nieistniejące już – Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Obywatelskich „Ruch na rzecz Ziemi” z Suwałk. Wcześniej obie organizacje postulowały powołanie na terenie Doliny rezerwatu przyrody, który chroniłby stanowiska miodokwiatu krzyżowego, gatunku storczyka.

Pierwsze działania inwentaryzacyjne na terenie Doliny Rospudy przeprowadzono jeszcze w latach 80-tych, gdy na jej terenie planowano utworzyć rezerwat przyrody. Pracownia dalej będzie podejmować działania dla powołania rezerwatu na terenie Doliny Rospudy.

Obwodnica ma przebiegać przez miejscowość Raczki, omijając bagna Rospudy i obszary chronione. Informację o tym fakcie przekazali dziś w imieniu Rządu RP w Augustowie wicepremier Grzegorz Schetyna i minister infrastruktury Cezary Grabarczyk. Przedstawili również informacje na temat harmonogramu budowy obwodnicy. Według wstępnych informacji prace nad obwodnicą zakończą się w 2013 r.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 606 950 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: +48 33 817 14 68