Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Nowe władze w Pracowni

DODANE: 22-3-2009

pnrwi-logo.jpg

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot ma nowe władze.

Po upływie dwuletniej kadencji 21 marca 2009 r. na Walnym Zebraniu Członków wybrano nowy skład Zarządu stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Prezesem Zarządu wybrany został Radosław Ślusarczyk, skarbnikiem Rafał Kurek, zaś sekretarzem Grzegorz Bożek.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Dariusz Matusiak – przewodniczący, Jolanta Giers, Karina Nowicka – członkinie.

Podczas Walnego Zebrania Członków podsumowano ostatnie dwa lata działalności stowarzyszenia, przedstawiono bieżące problemy, zaprezentowano realizowane projekty oraz przedstawiono najbliższe plany i zamierzenia stowarzyszenia.