PRACOWNIA 11.03.2009

Czyn Roku na rzecz ochrony lasów

czyn-roku-2006-2007.jpg

Ogłoszono wyniki międzynarodowego konkursu „Czyn roku na rzecz ochrony lasów za lata 2006-2007”. Doceniono ochronę lasów naturalnych i prowadzenie gospodarki leśnej bliskiej naturze. Pierwsze miejsca zajęli dr Janusz Korbel z Polski i Jaromir Blaha z Czech, drugie przypadło słowackiej grupie pracowników leśnych zajmujących się pozyskiem drzewa przyjaznym dla środowiska.

Ósma edycja konkursu, który zorganizowała słowacka Fundacja Nadácia Zelená Nádej we współpracy z Lesoochranárskym zoskupením VLK oraz polskim organizacjami – Pracownią na rzecz Wszystkich Istot i Stowarzyszeniem „Olszówka” z Bielska-Białej, miała na celu nagrodzenie czynów dokonanych w latach 2006–2007, albo działań prowadzonych nieustannie przez lata.

Do konkursu zgłoszono 11 nominacji, z tego pięć z Czech i po trzy z Polski i Słowacji. Wśród nominowanych byli przede wszystkim leśnicy i obrońcy przyrody, ale także dziennikarz Adam Wajrak z Polski i czeski minister ochrony środowiska Martin Bursík.

Oceny czynów nominowanych na konkurs laureatów dokonało ośmioosobowe jury, w którego składzie znajdowało się dwóch Polaków – Radosław Szymczuk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i Jacek Zachara ze Stowarzyszenia „Olszówka”. Jury w sposób jednoznaczny dokonało wyboru na poszczególne miejsca.

I miejsce

dr Janusz Korbel – organizator akcji na rzecz ratowania Puszczy Białowieskiej i powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego. W tym celu w roku 2006 zorganizował światową akcję BISON – Białowieża International Solidarity Network. 3 marca 2006 roku ludzie, w różnych częściach świata, apelowali do prezydenta Lecha Kaczyńskiego, o zapewnienie należytej ochrony ostatniemu pierwotnemu lasowi Europy.

Akcja dla Puszczy, koordynowana przez Światową Sieć Solidarności z Puszczą Białowieską zaowocowała powołaniem zespołu Prezydenta RP ds. ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy Białowieskiej (dr Janusz Korbel jest jej członkiem).

Od lat jest zaangażowany w kampanie dla ochrony przyrody. Założył Pracownię Architektury Żywej i Pracownię na rzecz Wszystkich Istot oraz miesięcznik „Dzikie Życie”. Jest prezesem Towarzystwa Ochrony Krajobrazu i dziennikarzem – pisuje do wielu wydawnictw m.in.: „Czasopisu” – białoruskiego pisma społeczno-kulturalnego, literackiej „Latarni Morskiej” z Pomorza oraz autorem książek: „Architektura żywa”, „W obronie ziemi”, „Uwagi o prowadzeniu warsztatów”, „Ekozofia urbanistyki”, „Człowiek i las” oraz kilkudziesięciu publikacji w drukach zwartych i ponad 100 artykułów i esejów.

Został wyróżniony m.in. ekologiczną Nagrodą Bayera (1999); nagrodą „Za wybitne zasługi dla środowiska przyrodniczego województwa śląskiego” Fundacji Silesia i redakcji Trybuny Śląskiej; nagrodą im. Alfreda Latyńskiego w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego (2005). Jest dożywotnim członkiem Innovators for the Public „Ashoka”.

Jaromír Bláha – lider programu leśnego czeskiej organizacji Hnutí DUHA, aktywista zajmujący się ochroną oraz przywracaniem naturalnych lasów w Czechach. Zyskał pierwszą nagrodę za zajmowanie się przez całe dorosłe życie ochroną lasów naturalnych w zindustrializowanych Czechach. W sposób szczególny nominacja podkreślała jego wieloletnie zaangażowanie w ochronę lasów Národného parku Šumava oraz za wielki wpływ na stworzenie rewolucyjnych zapisów prawnych w Czechach, które ograniczają prowadzenie zrębów zupełnych w gospodarce leśnej oraz nakazują pozostawienie części martwego drzewa w lesie. Przyczynił się również do ochrony dolin Cichej i Koprowej w Tatrach. W roku 2000 za swoją działalność dostał niemiecką nagrodę Haas–Lechner.

II miejsce

Grupa drwali słowackich – Július Plachetka, Miroslav Beňo, František Plachetka i Albert Žiga za stałe posługiwanie się w swojej pracy metodą pozyskiwania drzewa w niewielkim stopniu szkodzącą lasowi tzw. metodą wybiórczą, której skutki podziwiają wycieczki leśników (również z zagranicy); za poczciwą i wysokiej jakości pracę bez której drzewostan w obwodzie Smolnícka Osada w górach Wołowskich nie byłby w tak dobrym stanie. Grupa ta w praktyce realizowała myślenie o gospodarce leśnej w sposób przyjazny dla przyrody, której propagatorem jest słowacki leśnik Ladislav Alcnauer.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Więcej informacji:
Jacek Zachara, Stowarzyszenie „Olszówka”
tel. 693 315 998, e-mail: [email protected]