Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Raport w sprawie Rospudy przekazany do Ministerstwa Środowiska

DODANE: 9-3-2009

Rospuda z lotu ptaka. Piotr Fiedorowicz

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 6 marca br. przekazała do Ministerstwa Środowiska raport przygotowany przez firmę DHV dotyczący wariantów przebiegu obwodnicy Augustowa. Najlepiej oceniony został wariant przez Raczki, który od ponad 10 lat jako najmniej szkodliwy dla środowiska, wskazywała Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Raport został przygotowany zgodnie z ustaleniami tzw. „Okrągłego stołu”, który obradował na początku 2008 r. Na podstawie raportu minister środowiska wyda decyzję środowiskową dla obwodnicy – dokument, który rozstrzygnie o przebiegu obwodnicy.

Raport zawiera ocenę 3 wariantów przebiegu obwodnicy Augustowa z kilkoma podwariantami. Jak podaje na swojej stronie internetowej GDDKiA, warianty zostały w raporcie zwartościowane pod kątem negatywnego oddziaływania na środowisko (im wyższa liczba punktów tym wariant oddziałuje bardziej negatywnie).

Poniżej szczegółowe wyniki poszczególnych wariantów:

  • Warianty z grupy I (przebieg nawiązujący do wariantu, którego realizację rozpoczęła GDDKiA – IV L) – w skali punktacji oddziaływania negatywnego – powyżej 40 pkt. Niezależnie od rozwiązania technicznego realizacja w tym wariancie została przez autorów opracowania wykluczona ze względu na możliwość znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 Puszcza Augustowska
  • Warianty II i IIA (przebieg w pobliżu miejscowości Chodorki) – w skali punktacji oddziaływania negatywnego odpowiednio 24 pkt i 24,5 pkt
  • Wariant III i IIIA (przebieg w pobliżu miejscowości Raczki) – w skali punktacji oddziaływania negatywnego odpowiednio 19,5 pkt. i 13,7 pkt

Godne podkreślenia jest to, że wariant, który został najlepiej oceniony, od ponad 10 lat, czyli od samego początku prowadzenia kampanii dla ochrony Doliny Rospudy, wskazywany był przez Pracownię i inne organizacje ekologiczne, jako najlepsze rozwiązanie dla przyrody.

Czytaj więcej: