Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Rospuda – pozwolenie na budowę obwodnicy unieważnione

DODANE: 16-12-2008

Rospuda z lotu ptaka. Piotr Fiedorowicz

Wydane w lutym 2007 r. pozwolenie na budowę obwodnicy przez Dolinę Rospudy zostało unieważnione przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

WSA po raz trzeci przyznał rację ekologom. 15 grudnia 2008 r. unieważnione zostało pozwolenie na budowę, wydane przez wojewodę podlaskiego i utrzymane w mocy przez głównego inspektora nadzoru budowlanego, zezwalające na wariant trasy przez cenne torfowiska.

Swój wyrok sędziowie uzasadnili w następujący sposób – Pozwolenie na budowę wynika z decyzji środowiskowej. A ta została unieważniona rok temu. Pozwolenie na budowę w sposób bezsporny dotyczy ingerencji w środowisko naturalne. Nie może więc być oderwane od uznanej za wadliwą, i prawomocnie uchylonej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. I nakazali wstrzymanie budowy.

Obecnie, zgodnie z obowiązującą od 15 listopada 2008 r. ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, muszą być sporządzone nowe uzgodnienia środowiskowe. Nowy raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko jest już gotowy – został wykonany przez holenderską firmę DHV na zlecenie GDDKiA. Został sporządzony m.in. w wyniku tzw. okrągłego stołu (luty 2008 r.), kiedy to spotkali się przedstawiciele strony rządowej z władzami Augustowa i organizacjami pozarządowymi. Postanowili, że przy sporządzaniu nowego raportu oddziaływania na środowisko porównane zostaną trzy warianty – przez bagna i dwa poza nimi. 28 listopada br. raport dotarł do dyrekcji. Po naniesieniu wymaganych przez inwestora poprawek raport w najbliższych dniach trafi do ministra środowiska. W ciągu trzech miesięcy minister na jego podstawie powinien wydać nową decyzję środowiskową rozstrzygającą, którędy pobiegnie obwodnica.

Czytaj więcej: