PRACOWNIA 16.12.2014

Naśnieżanie na Czarnym Groniu do rozbiórki

8 grudnia 2014 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach wydał nakaz rozbiórki samowolnie wybudowanej instalacji zaśnieżania stoku w ośrodku narciarskim Czarny Groń w miejscowości Rzyki (gmina Andrychów, powiat Wadowice). To druga decyzja nakazująca rozbiórkę powstałej nielegalnie w 2009 r. infrastruktury narciarskiej w tym ośrodku. W kolejce na rozbiórkę czeka jeszcze nielegalnie wybudowana i użytkowana infrastruktura do oświetlenia stoku. Inwestor, tak jak w przypadku wyciągu krzesełkowego, będzie zmuszony zdemontować urządzenia na swój koszt i doprowadzić teren do stanu sprzed zniszczeń. Decyzja jest nieprawomocna.

Decyzja nadzoru budowlanego to efekt czerwcowego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który potwierdził, że trwające od 2010 r. postępowanie ws. zalegalizowania samowoli budowlanej na Czarnym Groniu prowadzone jest z rażącą przewlekłością. Sąd zobowiązał nadzór budowlany do zakończenia postępowania i wydania wiążącej decyzji.

Decyzja PINB to niewątpliwy sukces dla ekosystemu potoku Wieprzówka. Trzeba podkreślić, że Wieprzówka zdobyła tytuł Rzeki Roku 2013. Po tym jak inwestor zlikwiduje naśnieżanie, poprawie ulegnie miejsce, w którym żyje wyjątkowa i bardzo rzadka ryba będąca symbolem Beskidu Małego, głowacz

mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Podczas budowy ujęcia wody na potoku Wieprzówka w okolicy dolnej stacji wyciągu orczykowego, dokonano degradacji koryta cieku. Warunki hydromorfologiczne potoku zmieniono tak bardzo, iż na odcinku 16 metrów woda nie płynie po powierzchni, ale przesącza się przez sztucznie utworzony próg wodny. Takie zagospodarowanie cieku stanowi całkowitą barierę na przebiegu trasy migracyjnej unikatowych i ściśle chronionych w Polsce gatunków głowaczy – pręgopłetwego i białopłetwego.

Negatywne dla przyrody skutki związane są także z funkcjonowaniem inwestycji. Pobór wody do naśnieżania stanowi zagrożenie dla zachowania nienaruszalnego przepływu potoku, który warunkuje nie tylko przetrwanie gatunków i siedlisk uzależnionych od odpowiedniego reżimu hydrologicznego ale może zagrozić wydajności ujęcia wody pitnej dla okolicznych mieszkańców. Decyzja o rozbiórce obliguje inwestora do przywrócenia teren do stanu pierwotnego, co oznacza m.in. renaturalizację potoku.

Warto podkreślić, że brak zalegalizowania inwestycji nie przeszkadzał inwestorowi w zarabianiu na samowoli. Pomimo braku wymaganych decyzji, co sezon na terenie Czarnego Gronia użytkowano nielegalnie wybudowane urządzenia do zaśnieżania i oświetlenia stoku. Nie inaczej jest w tym sezonie narciarskim – na profilu Facebook ośrodka opublikowano zdjęcia dokumentujące sztuczne naśnieżanie stoków narciarskich.

Ignorancja i arogancja w stosunku do przestrzegania prawa i wymogów ochrony przyrody to tworzenie problemów na własne życzenie

dodaje Ślusarczyk.

Stowarzyszenie apeluje o świadomy wybór ośrodków narciarskich. Warto wspierać te miejsca, które dbają o spełnianie wszystkich standardów, a nie dokładać się do zysków budowanych na łamaniu prawa.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Pomóż nam chronić przyrodę

Mówi ekspert

Ochrona przyrody i krajobrazu nie jest wymysłem przyrodników i intelektualistów, lecz jedną z najszlachetniejszych akcji człowieka, którą trzeba popierać wszelkimi siłami, a przede wszystkim własnym zachowaniem się.

Władysław Midowicz

meteorolog i klimatolog, taternik, narciarz wysokogórski, działacz turystyczny, jeden z filarów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

Czarny Groń 2009