PRACOWNIA 29.09.2008

Zamknięta konferencja

Przedstawiciele Pracowni na rzecz Wszystkich Istot zostali wyrzuceni z konferencji „Wpływ środowiskowych warunków na wybór hibernaculum przez nietoperze”.

Organizatorzy konferencji dowiedziawszy się, jaką jednostkę reprezentujemy odmówili nam uczestnictwa i oznajmili, że konferencja jest zamknięta i tylko dla zaproszonych gości. To pierwsza konferencja naukowa, z której przedstawiciele naszego Stowarzyszenia zostali wyproszeni przez organizatorów.

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Społeczny Ruch Ekologiczno-Rekreacyjno-Sportowy przy współpracy z dr. Grzegorzem Kłysem z Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego. Wybór Ośrodka Dolomity Sportowa Dolina w Bytomiu na miejsce chiropterologicznej konferencji nie jest przypadkowe. Na tym terenie – Podziemi Tarnogórsko-Bytomskich, znajduje się drugi co do wielkości obszar zimowania nietoperzy w Polsce, jeden z większych w Europie. Stowarzyszenie Społeczny Ruch Ekologiczno-Rekreacyjno-Sportowy jest mocno powiązane z firmą Dolomity Sportowa Dolina, w budynkach której odbywała się konferencja. Natomiast firma Dolomity Sportowa Dolina jest partnerem firmy „Expedite” inwestora, który ubiega się o wybudowanie 150 domów wraz z infrastrukturą towarzyszącą znajdującą się w odległości zaledwie 100 metrów od głównego wlotu nietoperzy. O fakcie powiązań stowarzyszenia i firmy Dolomity oraz o planach deweloperskich można było się dowiedzieć od organizatorów już na wstępie konferencji.

Godny podkreślenia jest fakt, że środki na organizację konferencji realizowanej w ramach projektu „Promocja tarnogórsko-bytomskich osobliwości przyrodniczych w szczególności obszaru Natura 2000 w kontekście zrównoważonego rozwoju” przez Stowarzyszenie Społeczny Ruch Ekologiczno-Rekreacyjno-Sportowy udzielił Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i środki budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Fakt wyproszenia naszego Stowarzyszenia z konferencji zamyka dialog społeczny, który przyświecać powinien idei obu wymienionych sponsorów. – Ważne jest czy sponsorzy tego projektu wiedzą, że sponsorują imprezy zamknięte i tylko dla grona osób, które popierają zamierzenia inwestycyjne...? Mamy nadzieję, że sponsorzy przyjrzą się dokładniej, jaki efekt ekologiczny zostanie osiągnięty dzięki tej konferencji. Powodem wyproszenia przedstawicieli naszego stowarzyszenia na pewno nie był brak miejsca na sali – w spotkaniu uczestniczyło nie więcej niż 30 osób, a sala konferencyjna świeciła pustkami. Co istotne w konferencji nie wzięła udziału żadna organizacja ekologiczna zajmująca się tematyką ochrony nietoperzy.

Nasze Stowarzyszenie usunięto z sali gdyż od 2004 r. występujemy jako podmiot na prawach strony we wszystkich postępowaniach inwestycyjnych planowania i realizacji inwestycji mogących negatywnie oddziaływać na zimowiska nietoperzy.

Udało nam się usłyszeć tylko dwa pierwsze referaty: prof. dr. hab. Bronisława W. Wołoszyna oraz dr. Grzegorza Kłysa, którzy zajmują się badaniem tego terenu. Prof. Wołoszyn jest autorem ekspertyzy do planów inwestycyjnych dotyczących wyrobiska oddalonego o niecały kilometr od planowanego osiedla domków, która jednoznacznie stwierdza szereg zagrożeń dla Podziemi Tarnogórsko-Bytomskich, które są zimowiskiem nietoperzy. Mamy nadzieję, że prof. Wołoszyn po konferencji nie zmieni zdania na temat ochrony zimowiska nietoperzy tego cennego miejsca.

Temat konferencji jest bardzo ważny w aspekcie zamierzeń inwestycyjnych dotyczących obszaru Podziemi Tarnogórsko-Bytomskich. Od kilku lat teren wyrobiska pokopalnianego jest zabudowywany. Powstał tam stok narciarski z zapleczem (Dolomity Sportowa Dolina, które jest miejscem organizacji masowych imprez). Na skarpie obecnie budowane jest małe osiedle, a do realizacji przewidziane jest kolejne osiedle dla 150 domów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowane osiedle domów jednorodzinnych ma znajdować się w odległości zaledwie 100 metrów od głównego wlotu nietoperzy, z którego korzysta ok. 60% populacji oraz w miejscu, które stanowi połączenie pomiędzy największymi miejscami wlotów do podziemi. Inwestycja bezpośrednio graniczy ze stanowiskiem dokumentacyjnym „Blachówka”, a znajdujące się na obszarze objętym inwestycją podziemia tj. miejsca zimowania nietoperzy zgłoszone są do objęcia ochroną w postaci Natura 2000.

Czytaj również:

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 606 950 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

EKOLOGIA barierą rozwoju gospodarczego