PRACOWNIA 28.11.2014

Kłamstwa o Pilsku na antenie Polskiego Radia Katowice

Pilsko-koparka-fot.Archiwum-Pracowni

W nawiązaniu do audycji radiowej nadanej w dniu 24 listopada 2014 r. przez Radio Katowice, której tematem była sytuacja inwestycji narciarskich na górze Pilsko, informujemy, że zawarte w niej wypowiedzi mijają się z prawdą.

Osoby związane z inwestycją dopuściły się rażącego przekłamania stanu faktycznego sprawy, czym wprowadzono w błąd opinię publiczną.

„Wszystko będzie w porządku, że inwestor działał zawsze zgodnie z prawem (…). Wiele tych kąsań pseudoekologów było, skończyły się pomówieniami. Wszystko sądy odrzuciły. Tym inwestycjom to nie zagrozi” – Tadeusz Sołek, przedstawiciel społeczności lokalnej (Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki, Sportu i Rekreacji Korbielów-Pilsko)

„(…) jest tu wszystko udokumentowane, zgodnie z prawem polskim” – Leszek Ł., inwestor, właściciel ośrodka narciarskiego Pilsko

Tymczasem prawda jest zgoła odmienna. Stan faktyczny rozwoju inwestycji na Pilsku wygląda następująco:

  1. Decyzja środowiskowa dla wyciągu krzesełkowego nr 1 z Kamiennej na Solisko została uchylona, trwa procedura unieważniania pozwolenia na budowę. Po jej uchyleniu wyciąg nie będzie mógł być eksploatowany.
  2. Decyzja środowiskowa dla wyciągu krzesełkowego nr 5 i 6 z Hali Szczawiny na Halę Miziową została uchylona, trwa procedura unieważniania pozwolenia na budowę.
  3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ) odmówił uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla stałego wyciągu orczykowego nr 8, co oznacza, że Wójt Jeleśni będzie zmuszony odmówić wydania decyzji środowiskowej.
  4. Budowa wyciągu na Buczynkę prowadzona jest na podstawie wadliwych dokumentów. Wójt Jeleśni wydał postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wbrew opinii RDOŚ. Decyzja Wójta nieuwzględniająca opinii RDOŚ spowoduje unieważnienie postanowienia Wójta i dalszy paraliż inwestycyjny.
  5. Za szczególnie skandaliczną należy uznać wypowiedź właściciela ośrodka narciarskiego Pilsko, dotyczącej rzekomego „działania zgodnie z prawem polskim” w sytuacji, w której za złamanie prawa budowlanego toczy się przeciwko niemu proces karny.

Przypomnijmy, że osobom z firmy CTE Sp. z o.o. z Istebnej wytoczono proces karny: Leszkowi Ł. za nielegalną budowę taśmociągu, Dariuszowi Ł. za doprowadzenie do wypadku małego dziecka, do którego doszło na bezprawnie użytkowanej samowoli. Za przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu oraz samowolę budowlaną oskarżonym grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności.

Ewidentne wątpliwości budzi obiektywizm Polskiego Radia Katowice: dziennikarz realizujący materiał nagrywa wypowiedzi pracowników w tajemnicy, bez ich uprzedzenia. To już drugie tego typu działanie dziennikarzy Polskiego Radia Katowice podczas realizacji materiałów o sytuacji na Pilsku.

Prowadzenie otwartej dyskusji na prawdziwe i merytoryczne argumenty najwyraźniej nie jest na rękę ani inwestorowi ani subiektywnemu w tej sprawie dziennikarzowi polskiego radia. Gdyby wkładano tyle wysiłku w dochowywanie standardów, ile w czarowanie słuchaczy nieprawdziwymi informacjami, to Pilsko byłoby dziś jednym z najnowocześniejszych ośrodków narciarskich w Polsce

mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Pomóż nam chronić przyrodę

Mówi ekspert

Ochrona przyrody i krajobrazu nie jest wymysłem przyrodników i intelektualistów, lecz jedną z najszlachetniejszych akcji człowieka, którą trzeba popierać wszelkimi siłami, a przede wszystkim własnym zachowaniem się.

Władysław Midowicz

meteorolog i klimatolog, taternik, narciarz wysokogórski, działacz turystyczny, jeden z filarów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

Pilsko zniszczenia 2012