PRACOWNIA 16.09.2008

Rospuda – kolejna wygrana w sądzie

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, po którym przestało ostatecznie istnieć pozwolenie na budowę obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy.

Dzięki dzisiejszemu wyrokowi sprawa wróciła do punktu wyjścia, tym samym również ostatecznie okazało się, że wcześniejsze decyzje Ministra Środowiska, dotyczące sprawy Rospudy były nieprawidłowe.

Jak podkreślił sędzia NSA, Roman Hauser – „Wojewoda podlaski musi ponownie ocenić wniosek inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad – i trasę obwodnicy w zgodzie z przepisami krajowymi i europejskimi” – podała na swojej stronie internetowej „Rzeczpospolita”.

Warto przypomnieć, że 10 grudnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję ministra środowiska dotyczącą środowiskowych warunków zgody na budowę obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy, po zaskarżeniu przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organizacje ekologiczne. Dziś NSA oddalił skargę kasacyjną GDDKiA od tego wyroku.

Czytaj więcej:

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie