PRACOWNIA 24.11.2014

Rażąca przewlekłość nadzoru budowlanego ws. samowoli na Czarnym Groniu kolejny raz w sądzie

24 listopada 2014 r. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach w związku z brakiem rozstrzygnięcia sprawy samowoli budowlanej w ośrodku narciarskim Czarny Groń.

Przypomnijmy, że do samowoli budowlanej doszło jesienią 2009 r. Ośrodek rozbudowano o wyciąg krzesełkowy, system sztucznego zaśnieżania i oświetlenia stoku. Prace budowlane przeprowadzono bez żadnych uzgodnień i pozwoleń. Co istotne dla sprawy, nielegalnie posadowione oświetlenie i naśnieżanie były rokrocznie użytkowane, a z pracy tak zmodernizowanego ośrodka czerpano zyski.

Nadzór budowlany wstrzymał inwestycję dopiero po roku od jej zgłoszenia przez Stowarzyszenie – w momencie, kiedy zakończono już wszystkie prace. Od tego momentu PINB zrobił wszystko, aby umożliwić zalegalizowanie samowoli na Czarnym Groniu, m.in.bezpodstawnie nakładając opłatę legalizacyjną czy też notorycznie przedłużając termin inwestorowi na wnoszenie dokumentów.

Po skardze Stowarzyszenia, w czerwcu 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził, że trwające od 2010 r. postępowanie ws. zalegalizowania samowoli budowlanej na Czarnym Groniu prowadzone jest z rażącą przewlekłością. W swoim wyroku WSA zobowiązał nadzór budowlany do wydania wiążącej decyzji w sprawie legalności robót budowlanych w terminie dwóch miesięcy, nałożył też na PINB grzywnę dyscyplinującą w wysokości 2 tys. zł.

Termin na wydanie decyzji przez PINB minął 18 października 2014 r. Wbrew dyspozycji Sądu, nadzór budowlany nie zajął żadnego stanowiska w sprawie legalności wykonanych robót budowlanych. W ocenie Stowarzyszenia tylko Wojewódzki Sąd Administracyjny jest w stanie zmotywować PINB, aby zaczął działać zgodnie z prawem.

Kiedy zwykły Kowalski postawi blaszany garaż na swojej posesji zostanie ukarany niewspółmiernie do przewinienia i własnych zarobków. Kiedy samowoli dopuszcza się bogaty inwestor, nie czekają go żadne konsekwencje zaś urzędy państwowe pracują nad pomyślnym rozwiązaniem sytuacji. To patologia

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia.

Sprawa legalizacji samowoli na Czarnym Groniu jest jawnym przykładem pogwałcenia zasad praworządności i powinna spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem społecznym i surową oceną sądu

dodaje Ślusarczyk.

Stowarzyszenie kolejny raz apeluje o świadomy wybór ośrodków narciarskich. Warto wspierać te miejsca, które dbają o spełnianie wszystkich standardów, a nie dokładać się do zysków budowanych na łamaniu prawa.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Pomóż nam chronić przyrodę

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych

Czarny Groń 2009