PRACOWNIA 19.12.2012

Na Słowacji zabito już 118 wilków

1 listopada na Słowacji rozpoczął się sezon polowań na wilki. W tym roku słowackie Ministerstwo Rolnictwa przeznaczyło do odstrzału 130 osobników, w tym 20 w bezpośredniej bliskości z Polską. Z informacji posiadanych przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wynika, iż zabito już 118 drapieżników! Słowackie władze zgłosiły do Komisji Europejskiej liczebność wilków na poziomie 252-410 osobników żyjących na terenie Słowacji.

Tempo zabijania tych zwierząt jest druzgocące – średnio to 2-3 wilki dziennie. Nierzadko odstrzeliwano całe wilcze rodziny. Wiele zwierząt zabito przy granicy z Polską, co oznacza, iż polowano na osobniki pochodzące ze ściśle chronionej na terenie naszego kraju populacji.

Strona polska inicjuje i wspiera działania na rzecz wzmocnienia ochrony dużych drapieżników. 7 listopada br. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska ukonstytuował grupę ekspertów ds. transgranicznej ochrony dużych drapieżników. W jej skład wchodzą naukowcy, służby i administracja ochrony przyrody oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Celem pracy polsko-słowackiej grupy ekspertów będzie skuteczne wdrażanie działań na rzecz wzmocnienia standardów ochrony transgranicznych populacji dużych ssaków drapieżnych.

Z uwagi na coroczne odstrzały wilków na Słowacji potrzebne są szybkie i zdecydowane działania powołanej grup ekspertów. Liczymy na zaangażowaną i dynamiczną pracę dla skutecznej ochrony wilka w Polsce i Europie. Dla dobra populacji słowackiej jak również ściśle chronionej populacji polskiej, czeskiej i węgierskiej musimy rozmawiać o wpływie słowackich polowań na zachowanie i odtworzenie właściwego stanu ochrony tego gatunku

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia

Polowania na wilki na Słowacji potrwają jeszcze niecały miesiąc – do 15 stycznia. Zabito już niemal wszystkie zwierzęta przeznaczone do odstrzału. Tak duży pośpiech myśliwych wyprzedził stanowisko słowackiego rządu ws. apelu polskiego wiceministra środowiska z prośbą o wstrzymanie odstrzału wilka w pasie o szerokości 23 kilometrów od granicy z Polską do czasu ustanowienia transgranicznej strefy ochronnej dla tych zwierząt.

Działania na rzecz transgranicznej ochrony dużych drapieżników prowadzi, zainicjowana przez Stowarzyszenie, międzynarodowa koalicja organizacji przyrodniczych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Każda z organizacji złożyła skargę do Komisji Europejskiej dotyczącą naruszenia przez Słowację przepisów unijnych, polegającego na nieuprawnionych polowaniach na wilki. Słowackie władze wydając zgodę na odstrzał tego drapieżnika nie przeprowadzają oceny nt. wpływu polowań na przedmiot i cel ochrony obszarów Natura 2000, co jest wymagane przepisami dyrektywy siedliskowej. Jednocześnie władze tego kraju nie dostarczyły żadnych dowodów na to, iż decyzja o odstrzale pozostaje bez wpływu na populację wilka i nie zagrozi trwałości populacji słowackiej, jak również ściśle chronionej populacji czeskiej, węgierskiej oraz polskiej. Skargi zostaną zaktualizowane o nowe dane z trwającego sezonu myśliwskiego.

Koalicja organizacji przyrodniczych będzie wspierać działania ekspertów i polskiego rządu na arenie europejskiej

dodaje Ślusarczyk

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Czytaj również:

Pracownia na YouTube