PRACOWNIA 20.11.2014

Ośrodek narciarski na Pilsku przed sądem

W Sądzie Rejonowym w Żywcu toczy się sprawa karna przeciwko współwłaścicielowi oraz prokurentowi firmy będącej właścicielem ośrodka narciarskiego na Pilsku. Leszkowi Ł. postawiono zarzuty nielegalnego wybudowania taśmociągu narciarskiego, natomiast Dariuszowi Ł. o doprowadzenie do uszczerbku na zdrowiu małoletniego dziecka. Postępowanie jest konsekwencją zgłoszenia przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot do Prokuratury Rejonowej w Żywcu popełnienia przestępstwa w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami podczas rozbudowy ośrodka na Pilsku w 2012 r.

Przypomnijmy, że do wypadku dziecka doszło 13 lutego 2013 r. podczas przejazdu taśmociągiem dowożącym narciarzy na Polanę Strugi. Po upadku chłopca, mechanizm taśmociągu zaczął wciągać jego ręce. Chłopak z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Wypadku można było uniknąć. Istnienie nielegalnie postawionego taśmociągu Pracownia zgłosiła już w grudniu 2012 r. do Prokuratury i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żywcu. Co istotne dla sprawy, w styczniu 2013 r. podczas kontroli obiektu przez nadzór budowlany przedstawiciele inwestora poświadczyli, że wyciąg nie funkcjonuje z uwagi na brak zasilania. Zamiast dopełnić wszystkich formalności, zdecydowano się na bezprawne użytkowanie samowoli, świadomie łamiąc prawo i narażając ludzi.

Za przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu oraz samowolę budowlaną oskarżonym grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności.

Przedstawiciele inwestora wielokrotnie zapewniali w mediach, że rozwój na Pilsku prowadzony będzie z dbałością o przyrodę i samych narciarzy. Warto w tym kontekście zacytować wypowiedź medialną współwłaściciela ośrodka na Pilsku: „Dzięki dobrej współpracy z wójtem i urzędnikami nie tracimy też cennego czasu, na przykład na kompletowanie dokumentacji. Wszystkim nam zależy, by działać jak najszybciej” (Dziennik Zachodni, 02.08.2012).

Apelujemy do wszystkich narciarzy, snowboardzistów i turystów o bojkotowanie ośrodków narciarskich, których budowie lub modernizacji towarzyszyło łamanie prawa, brak dbałości o bezpieczeństwo użytkowników oraz niszczenie cennej przyrody. Każdy kto słyszał o takich przypadkach może podjąć świadomą decyzję – bezpieczną dla siebie, swoich bliskich i przyrody. Warto wspierać te ośrodki, które dbają o spełnianie wszystkich standardów, a nie dokładać się do zysków budowanych na łamaniu prawa.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Pomóż nam chronić przyrodę

Mówi ekspert

Ochrona przyrody i krajobrazu nie jest wymysłem przyrodników i intelektualistów, lecz jedną z najszlachetniejszych akcji człowieka, którą trzeba popierać wszelkimi siłami, a przede wszystkim własnym zachowaniem się.

Władysław Midowicz

meteorolog i klimatolog, taternik, narciarz wysokogórski, działacz turystyczny, jeden z filarów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

Pilsko zniszczenia 2012