Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

„Masz prawo do informacji” - nowa publikacja Pracowni

DODANE: 29-4-2008

masz-prawo-do-informacji-kadr.jpg

Ukazała się nowa publikacja Pracowni – broszura „Masz prawo do informacji”. Wydana została w ramach projektu „Budowanie międzysektorowej platformy współpracy dla zapobiegania i rozwiązywania konfliktów na linii: przyroda-infrastruktura-społeczeństwo w Karpatach”.

Broszura „Masz prawo do informacji” poświęcona jest promowaniu aktywnych postaw obywatelskich i aktywności w życiu społecznym w dziedzinie ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych. Przedstawia w postaci czytelnych informacji praktyczne i prawne aspekty dostępu do informacji i udziału w konsultacjach społecznych w ramach procedur planowania inwestycji mogących znacząco wpływać na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznejLogo Unii Europejskiej
Publikacja jest częścią ogólnopolskiego projektu „Budowanie międzysektorowej platformy współpracy dla zapobiegania i rozwiązywania konfliktów na linii: przyroda-infrastruktura-społeczeństwo w Karpatach”, realizowanego przez PnrWI i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Za treść publikacji odpowiada Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, poglądy w nich wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.


Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach
Druk i skład broszury „Masz prawo do informacji” został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.