Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Pracownia otrzymała nagrodę im. Godlewskiego!

DODANE: 13-2-2008

nagroda-godlewskiego-2008.jpg

Nasze stowarzyszenie zostało tegorocznym laureatem nagrody „Za działalność na rzecz przyrody” im. Godlewskiego. Wyróżnienie to otrzymaliśmy za „działania związane z ochroną przyrody i akcje edukacyjne dotyczące ochrony przyrody”.

Nagroda „Za działalność na rzecz przyrody” im. Godlewskiego przyznawana jest od ponad 15 lat. Inicjatorem tej nagrody jest Gminny Ośrodek Kultury w Bogutach Piankach (woj. mazowieckie), skąd pochodził patron nagrody, przyrodnik Wiktor Godlewski. Głównym celem konkursu jest promowanie i honorowanie działań na rzecz przyrody. Laureatów nagrody wybiera kapituła, w której skład wchodzą przyrodnicy, naukowcy i samorządowcy.

Wręczenie tegorocznych wyróżnień odbędzie się 10 kwietnia, wtedy również przed ośrodkiem w Bogutach Piankach odsłonięty zostanie głaz upamiętniający Wiktora Godlewskiego.

W tym roku przyznano cztery nagrody: Zofii Brzozowskiej ze Szczecina za ratowanie zwierząt, Janinie Kawałczewskiej z Płocka, Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z Giżycka oraz naszemu stowarzyszeniu – Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Wyróżnienie otrzymaliśmy za działania związane z ochroną przyrody i akcje edukacyjne dotyczące ochrony przyrody.

Wiktor Godlewski żył w XIX wieku. Był przyrodnikiem, patriotą, za udział w powstaniu styczniowym został skazany na 12 lat katorgi na Syberii. Wspólnie z Benedyktem Dybowskim w latach 1864-1877 prowadził pionierskie badania fauny wschodniej Syberii i Jeziora Bajkał. Pomimo statusu skazańców otrzymali za swoją działalność – na wniosek Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego – medale od władz carskich. Po powrocie z zesłania Godlewski osiadł w rodzinnych stronach i prowadził badania nad tamtejszą przyrodą.

Czytaj więcej: