PRACOWNIA 22.05.2014

Idź na referendum – ocal polskie góry!

25 maja mieszkańcy Krakowa w referendum lokalnym będą mieli szansę zadecydować o losie zimowych igrzysk olimpijskich Kraków 2022. Zachęcamy do udziału w referendum i przeciwstawienia się idei igrzysk w Polsce.

Jedno z pytań referendalnych, organizowanych przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego, brzmi „Czy jest Pani/Pan za zorganizowaniem i przeprowadzeniem przez Kraków zimowych igrzysk olimpijskich w 2022 roku?”. Sam fakt organizacji referendum został wywalczony przez społeczeństwo w ostatnich miesiącach.

To bardzo ważne wydarzenie, jeśli więc jesteś mieszkańcem Krakowa, koniecznie weź w nim udział. Zagłosuj przeciw igrzyskom, aby ocalić przyrodę, która jest zagrożona przez nadmierną presję inwestycyjną oraz by oszczędzić miastu możliwych długów

mówi Grzegorz Bożek, redaktor naczelny Miesięcznika Dzikie Życie

Szansa na zamknięcie drogi do organizacji igrzysk przez referendum wymaga większości głosów przy koniecznym przekroczeniu progu 30% uprawnionych do głosowania. Jeśli próg 30% nie zostanie osiągnięty lub większość zagłosuje za staraniami Krakowa, kandydatura będzie nadal aktualna. Wtedy o rozstrzygnięciu czy Kraków zostanie organizatorem ZIO 2022 decydować będzie Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Warto przypomnieć przy okazji referendum, że tylko w ostatnich miesiącach polska kandydatura kompromitowała się już kilka razy. Incydent z udziałem Andrzeja Walczaka – męża byłej przewodniczącej Komitetu organizacyjnego, Jagny Marczułajtis-Walczak (po incydencie zrezygnowała z szefowania Komitetowi), który próbował załatwić u dziennikarzy jednego z krakowskich portali pozytywne pisanie o staraniach o igrzyska, to tylko jeden z głośniejszych. Pomniejsze wpadki, jak np. z bramką liczącą ilość zwolenników igrzysk (samo przejście przez bramkę miało być traktowane jako udzielenie poparcia igrzyskom), która ustawiona została przy przejściu podziemnym na krakowskich Plantach (bramki praktycznie nie dało się ominąć, bo zajmowała niemal całą szerokość alejki) tylko potwierdzają niepoważny charakter kandydatury Krakowa.

Kluczowe pozostają jednak argumenty ekonomiczne (olimpiada jest za droga, często w ostatnich latach generuje dla miast-organizatorów długi) czy ekologiczne – olimpiada to największa masowa impreza sportowa, jaką można sobie wyobrazić, z wszystkimi wadami tego typu imprez. Igrzyska to generowanie presji na cenne tereny przyrodniczo, również te daleko położone od miejsca organizacji olimpiady.

Głosuj przeciw olimpiadzie w Krakowie! Idź na referendum.

O sprawach Kraków 2022 czytaj więcej:

Miesięcznik Dzikie Życie
Grzegorz Bożek, Redaktor naczelny
tel. 665 831 257; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Pomóż nam chronić przyrodę

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych