PRACOWNIA 14.04.2014

Ratuję Beskid Mały, skoro nie chce tego robić RDOŚ

14 kwietnia 2014 r. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i Towarzystwo na rzecz Ziemi zaprezentowały stanowisko dotyczące zaproszenia na posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Krakowie w sprawie zagrożeń dla przyrody Beskidu Małego ze strony narciarskiego zagospodarowania 300 ha terenów leśnych Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Jednocześnie inicjujemy społeczną akcję „Ratuję Beskid Mały”, której celem jest doprowadzenie do realnej ochrony przyrody Beskidu.

Skoro organy ochrony przyrody nie potrafią, nie chcą lub nie mogą ochronić Beskidu Małego przed presją inwestycyjną, zróbmy to za nich! W sytuacji braku należycie rozumianej dbałości o dobro wspólne, jakim jest przyroda, musimy wspólnie podjąć starania by zachować bezcenną przyrodę Beskidu Małego w nienaruszonym stanie. Działania dla ochrony tego miejsca podjęli już mieszkańcy regionu zagrożonego inwestycjami i jego miłośnicy. Przyłącz się do społecznej akcji i uratuj Beskid Mały!

Rozpoczęcie kampanii to odpowiedź na ostatnie wydarzenia w sprawie Beskidu Małego.

31 marca br. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i Towarzystwo na rzecz Ziemi otrzymały od Przewodniczącego Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Krakowie zaproszenie na posiedzenie RROP poświecone zagrożeniom przyrodniczym Beskidu Małego w związku z planami rozwoju inwestycji narciarskich w gm. Andrychów.

Spotkanie zorganizowano w dwa miesiące po zapadnięciu wiążącej w tej sprawie decyzji. Przypomnijmy, że w skandalicznych okolicznościach, 6 lutego br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Rafał Rostecki uzgodnił zmianę Studium gm. Andrychów, czym dał zielone światło do ogromnej ingerencji w 300 ha parku krajobrazowego i ich przekształcenia w rejony aktywizacji rekreacji narciarskiej. Studium uzgodniono pomimo wad formalnych i braków merytorycznych Prognozy oddziaływania na środowisko, w niespełna 5 dni roboczych. Co istotne, jeszcze przed uzgodnieniem Studium, obie organizacje zwróciły się do RROP z prośbą o interwencję i rozpoczęcie merytorycznej dyskusji w gronie specjalistów zasiadających w RROP. Odpowiedź Prezydium Rady nadeszła już po uzgodnieniu Studium, była nie merytoryczna i wyrażała pełną akceptację dla działań krakowskiej RDOŚ w tej sprawie, określając je jako realistyczne i kompromisowe.

Zaproszenie przedstawicieli naszego Stowarzyszenia na posiedzenie RROP do dyskusji nad problemami przyrodniczymi wynikającymi ze zmiany Studium, w sytuacji, kiedy wydano już decyzję uzgadniającą w tej sprawie uważamy za spóźnione, a tym samym bezprzedmiotowe. Stowarzyszenie nie zamierza akceptować fikcji, dlatego też nie będzie uczestniczyć w dyskusjach, które nie mają już żadnego znaczenia dla przyrody tego miejsca.

Pełna treść stanowiska

Dzisiejsze posiedzenie Rady ma dać złudne poczucie, że w sprawie Beskidu Małego dołożono wszelkich starań by stworzyć płaszczyznę porozumienia i konstruktywnego dialogu na rzecz ochrony przyrody tego miejsca. Nic bardziej mylnego. Zrobiono bardzo wiele by nie usłyszeć głosu rozsądku i merytorycznych argumentów przemawiających za rezygnacją z tego destrukcyjnego dla ludzi, krajobrazu i przyrody projektu

mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Nie zgadzamy się na zniszczenie przyrody Beskidu Małego i nie akceptujemy przyzwalającej na to postawy RDOŚ w Krakowie i Prezydium Rady.

Już 5 tysięcy osób wyraziło swój sprzeciw dla projektu zagospodarowania narciarskiego Beskidu Małego:

Więcej informacji o kampanii na naszym profilu na Facebooku

Czytaj więcej:

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Pomóż nam chronić przyrodę

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych

Ratuję Beskid Mały, Kraków 2014