PRACOWNIA 07.04.2014

Beskid Mały – skandalu ciąg dalszy

3 kwietnia 2014 r. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot otrzymało pismo, w którym dyrektor krakowskiej RDOŚ Rafał Rostecki, pyta się Burmistrza Andrychowa o dalszy sposób procedowania postępowania dla samowolnej rozbudowy ośrodka na Czarnym Groniu. Kolejny raz małopolska administracja ochrony przyrody uchyla się od podjęcia decyzji, która byłaby niekorzystna dla inwestora.

Przypomnijmy, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 30 stycznia br. wskazuje na bezwzględną konieczność umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla samowolnej rozbudowy ośrodka na Czarnym Groniu, do której doszło w 2009 r. Od tego czasu zarówno inwestor, jak i szereg instytucji państwowych, prowadzą działania zmierzające do zalegalizowania inwestycji. Wyrok sądu oznacza, że od czerwca 2012 r. urzędnicy nie mieli podstaw do dalszego zajmowania się tą sprawą.

RDOŚ w założeniach jest organem specjalistycznym i niezależnym, którego działania są ściśle regulowane prawem. Po styczniowym wyroku sądu, sytuacja nielegalnie rozbudowanego ośrodka na Czarnym Groniu jest jednoznaczna. Zarówno Burmistrz Andrychowa, jak i dyrektor Rostecki zobligowani są umorzyć prowadzone przez siebie postępowania jako bezprzedmiotowe.

Wysyłanie zapytań w tej sprawie przez organ ochrony środowiska jest bezpodstawne i ma na celu tylko i wyłącznie przeciąganie sprawy. RDOŚ nie może uzależniać swoich decyzji od działań prowadzonych przez Burmistrza Andrychowa. Co więcej to decyzje Burmistrza uzależnione są od stanowiska organu współdziałającego, czyli RDOŚ.

Dlaczego organ zwleka z rozstrzygnięciem? Umorzenie postępowania oznacza, że inwestor nie otrzyma decyzji środowiskowej, a więc nie będzie mógł zalegalizować samowoli budowlanej na Czarnym Groniu. Na razie RDOŚ robi wszystko, aby nie zaszkodzić inwestorowi, marginalizując potrzeby ochrony przyrody Beskidu Małego.

Dyrektor Rostecki powinien znać prawo i standardy działania jednostki, którą kieruje. Decyzje, które wydaje w sprawie Beskidu Małego, zdecydowanie temu przeczą. Żądamy jednoznacznych, szybkich i skutecznych kroków zmierzających do umorzenia postępowania oraz zajmowania się sprawami ochrony przyrody, a nie interesami inwestorów

mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia.

Skandalem jest także fakt, że RDOŚ reaguje dopiero w marcu br. po otrzymaniu dokumentów od inwestora, podczas gdy o konsekwencjach styczniowego wyroku WSA dla dalszych losów decyzji środowiskowej Stowarzyszenie informowało organ już na początku lutego 2014 r. wysyłając w tej sprawie formalne wnioski. Na żaden z tych wniosków RDOŚ nie odpowiedział. Co więcej bezpodstawnie przedłużył sprawę o kolejne dwa miesiące.

Skoro urzędnik państwowy w swoich decyzjach nie bazuje na przesłankach ustawowych, to powstaje pytanie o prawdziwe intencje i motywy, jakie kierują jego działaniami. Należy tylko czekać sytuacji, gdy dyrektor Rostecki będzie się pytał inwestorów czy są zadowoleni z wydawanych przez niego decyzji. Najwyższa pora zastanowić się czy to właściwa osoba na właściwym miejscu

mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia.

W sytuacji braku decyzji RDOŚ, Stowarzyszenie wraz z innymi organizacjami przyrodniczymi i lokalnymi mieszkańcami prowadzi kampanię dla ochrony ludzi, przyrody i krajobrazu Beskidu Małego.

Wspólnie ochrońmy Beskid Mały! Wesprzyj mieszkańców i podpisz petycję za ochroną tego unikatowego miejsca:

Czytaj więcej:

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Pomóż nam chronić przyrodę

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych