Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Szyszko załatwił słonki

DODANE: 4-12-2007

jan-szyszko-2016.jpg

W przeddzień opuszczenia stanowiska ministra środowiska Prof. Jan Szyszko podpisał rozporządzenie dopuszczające wiosenne polowania na słonki. Wprowadzenie polowań w okresie wiosennym na słonki jest jednoznacznie sprzeczne z Dyrektywą 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków.

15 listopada br. już po dymisji rządu, a w przededniu opuszczenia Ministerstwa Środowiska Jan Szyszko podpisał sprzeczne z prawem Unii Europejskiej rozporządzenie dopuszczające wiosenne polowania na słonki.

Rozporządzenie to jest odpowiedzią na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, wystosowany w ramach realizacji uchwały XXI pkt 9 Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ. We wniosku zaproponowano limit pozyskania na poziomie 8000 osobników rocznie.

Wprowadzenie polowań w okresie wiosennym na słonki jest jednoznacznie sprzeczne z Dyrektywą 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków. Nie zostały bowiem spełnione warunki i przesłanki umożliwiające wprowadzenie takiej derogacji. Potwierdza to wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie nr C-182/02 (w którym wyraźnie zaznaczono, jakie warunki muszą być spełnione), jak i kilka wcześniejszych oraz późniejszych wyroków.

Według aktualnej wiedzy słonka jest w Polsce gatunkiem nielicznym (1-10 par/100 km2), a tylko lokalnie średnio licznym (10-100 par/100 km2). Należy przy tym pamiętać, że gatunek ten gniazduje wyłącznie w wilgotnych lasach, stanowiących niewielką część terytorium Polski.

Dopuszczenie do polowań na słonki jednoznacznie pokazuje, w jaki sposób były minister załatwił swoim kolegom możliwość strzelania do tych ptaków. Tajemnicą nie jest, że były minister, wieloletni członek Koła Łowieckiego „Puszczyk” Polskiego Związku Łowieckiego, znany jest z zamiłowania do łowiectwa.

Czytaj więcej: