PRACOWNIA 08.12.2005

Ojcowski Park Narodowy zagrożony zabudową

dolina-pradnika-mariusz-waszkiewicz.jpg

Na 150 hektarach terenu pomiędzy miejscowością Smardzowice a wschodnią ścianą Ojcowskiego Parku Narodowego wrocławska firma Tara Polska chce wybudować luksusowe osiedle. Może powstać nawet 200 willi, kompleks handlowy o powierzchni 1000 m2, parking i obiekty sportowe.

Rada Gminy Skała przystąpiła do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dopuszczającego budowę osiedla mieszkaniowego oraz kampusu Akademii Ekonomicznej w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego, blisko granicy lasu, na terenie przeznaczonym dotychczas jako rolny, bez prawa zabudowy. Efektem będzie powstanie w najmniej zagospodarowanej i najmniej uczęszczanej części otuliny OPN kompleksu przewyższającego wielkością najbliższe miejscowości Smardzowice i Cianowice.

Rada Naukowa OPN jednoznacznie sprzeciwiła się projektowi zabudowy (w głosowaniu jedynie burmistrza Skały był za inwestycją).

Zdecydowanie przeciwny zabudowie jest Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego. Dyrektor Rudolf Suchanek uważa, że jeśli inwestycja dojdzie do skutku, sens istnienia parku zostanie postawiony pod znakiem zapytania. Wg dyrektora budowa osiedla na tym terenie oznacza zniszczenie dzikiego życia.

Niestety, możliwością inwestowania w teren otuliny zainteresowana jest gmina Skała, której urzędnicy liczą na realizację inwestycji, licząc na nowe drogi, przybycie na teren gminy nowych mieszkańców i rozwój gminy.

Prosimy o wystosowanie do burmistrza Skały oraz dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego pism z protestem przeciwko planowanym zmianom.

Adresy:
Burmistrz Miasta Skała, Zdzisław Mularczyk
Rynek 29, 32-043 Skała
fax 12 389 20 98 w. 104
e-meil: [email protected]

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego
Ojców 9, 32-047 Ojców
fax 12 389 20 06
e-meil: [email protected]

Na stronie opn.most.org.pl można podpisać się pod protestem przeciwko zmianie studium zagospodarowania gminy Skała umożliwiającego budowę olbrzymiego osiedla w otulinie Ojcowskiego parku Narodowego, tuż przy granicy lasu.

Pomóż nam chronić przyrodę